EMERYTURY ROLNICZE

Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy tzw. "sołtys plus". 300 zł miesięcznie będą otrzymywać sołtysi, którzy są w wieku emerytalnym i sprawowali swoją funkcję przez co najmniej osiem lat. Pierwotn…

dodano 26-5-2023

Już od 1 marca rolnik – emeryt otrzymuje świadczenie nie mniejsze niż najniższa emerytura wypłacana z ZUS. Emerytury powszechne i emerytury rolnicze są jednakowo waloryzowane. Zgodnie z nowymi przepi…

dodano 30-3-2023

Duże zmiany czekają osoby pobierające emerytury rolnicze. Od 1 marca wypłaty będą większe. Rolnik-emeryt co miesiąc otrzyma świadczenie nie mniejsze niż najniższa emerytura wypłacana z ZUS. Emerytury…

dodano 6-3-2023

Na wtorkowym posiedzeniu rządu będzie dyskutowany projekt dotyczący zrównania emerytur rolniczych z emeryturami klasycznymi, zusowskimi - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. - W tej chwili, o i…

dodano 20-12-2022

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który trafił do konsultacji społecznych sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury o…

dodano 9-11-2022

Termin wypłat emerytury i renty regulowany jest przez wiele przepisów, dat wypłat jest aż siedem. Jedni emeryci otrzymują emeryturę 1. dnia każdego miesiąca, inni dopiero 25. dnia. Czy to oznacza, ż…

dodano 25-10-2022

Od 1 września 2022 obowiązują nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od …

dodano 25-9-2022

"Kłamstwo jak tak jest to zapraszamy do nas kopalni niepiszcze takich pierdół niemoty", "WEZ GOROLU HERCOWE I DO GRUBY BEDE WIDZIOL ILE WYTRZYMIESZ PRZY FEDROWANIU" "No i dobrze niech dostają dlacze…

dodano 19-9-2022

Wypłata 14. emerytury dopiero w październiku zamiast w sierpniu i wrześniu? Od 25 sierpnia do 20 września będą wypłacane 14. emerytury przez ZUS i KRUS. Jednak część osób uprawnionych do świadczenia…

dodano 12-7-2022

Zmiany w KRUS 2022: Rolnicy, którzy przechodzą na emeryturę z KRUS, w dalszym ciągu będą mogli pracować na swoim gospodarstwie - poinformowali w czwartek 2 czerwca wicepremier i minister rolnictwa He…

dodano 3-6-2022

Jesteś rolnikiem i osiągnąłeś już wiek emerytalny - możesz ubiegać się o świadczenie z KRUS. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, komu przysługuje emerytura rolnicza i jakie trzeba spełnić warunk…

dodano 10-5-2010

Masz bardzo niską emeryturę? Zamiast załamywać ręce, powalcz o dodatkowe pieniądze

dodano 10-5-2010