KREDYT KONSUMENCKI

- Uchwalenie ustawy "antylichwiarskiej" kładzie kres wykorzystywaniu ludzkich dramatów i tragedii; będziemy chcieli rozszerzyć tę ustawę także na rolników i przedsiębiorców, przygotujemy w tym celu n…

dodano 6-10-2022

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytu. Po kilkuletniej batalii sądowej, kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt przed ter…

dodano 18-1-2022

W minionym półroczu banku udzieliły rekordowo dużej liczby kredytów hipotecznych. Opiewają one na łączą sumę blisko 28 mld dolarów. Rośnie także kwota kredytów konsumenckich. Wynika to przede wszystk…

dodano 15-10-2018

Klienci kolejnego banku odnieśli sukces w sporze o zwrot odsetek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobligował Alior Bank do zwrotu odsetek, które pobrał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na zwrot…

dodano 15-9-2016

Ministerstwo Finansów chce jeszcze bardziej regulować rynek firm pożyczkowych. Specjaliści ostrzegają, że przykręcanie śruby działającym legalnie instytucjom może zakończyć się ich bankructwem, a Pol…

dodano 20-11-2013

Wprowadzenie nowej Ustawy o kredycie konsumenckim, która zaczęła obowiązywać od 18 grudnia 2011 roku wywołało niemałe zamieszanie w środowisku bankowym. Pojawiły się bowiem nowe regulacje, które w …

dodano 15-2-2012

Masz zamiar wziąć kredyt lub pożyczkę? Pamiętaj, że w styczniu zmieniły się zasady udzielania kredytów konsumenckich. Nowa ustawa zawiera zapisy korzystne dla kredytobiorców, ale wprowadza też regula…

dodano 30-1-2012

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim budzą wiele emocji. I nic dziwnego. Wiele osób rozumiało przejrzystość zasad udzielania kredytów jako definitywny koniec stosowania przysłowiowych „gwiazdek…

dodano 25-1-2012