PKB

Według szybkiego szacunku PKB wzrósł w IV kwartale o 1% r/r i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym - podał właśnie Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów to wynik zbieżny z danymi rocznymi i wsk…

dodano 14-2-2024

- Inflacja spada. Nie sprawdziły się prognozy niektórych ekonomistów i dziennikarzy ekonomicznych, którzy wieścili 30 proc. inflacji. Inflacja spada zgodnie z projekcją inflacji NBP - powiedział Adam…

dodano 7-12-2023

Jak podał GUS, według szybkiego szacunku PKB w III kwartale 2023 roku zwiększyło się realnie o 0,4 proc. W analogicznym okresie w 2022 roku wzrost wyniósł 4,1 proc., więc choć PKB rośnie, to nie w ta…

dodano 14-11-2023

Jak wylicza gazeta.pl, dochód narodowy na osobę w Estonii wynosi dziś 45,2 tys. dolarów. W Polsce natomiast jest to 45,5 tys. dolarów. Polska stała się tym samym bogatsza od dziewięciu z 27 krajów Un…

dodano 27-10-2023

PKB Polski w II kw. spadł o 0,6 proc. rdr - wst. szacunek GUS. Szacunek flash: -0,5 proc. rdr. Konsumpcja prywatna spadła o 2,7 proc., zaś popyt krajowy spadł o 4,1 proc. rdr.

dodano 31-8-2023

Niedługo nastąpi odbicie gospodarcze? Jak powiedział w rozmowie z PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor, w II kwartale PKB zmalał w ujęciu rocznym o 0,5 proc. Choć doszło do spadku koniunktury, to - jeg…

dodano 31-8-2023

PKB Polski w II kwartale 2023 r. spadł o 0,5 proc. rdr wobec spadku o 0,3 proc. rdr w I kw. 2023 r. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 3,7 proc. "Jedyny …

dodano 16-8-2023

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było znacznie powyżej średniej dla państw OECD (0,4 proc.) i Unii Europejskiej (0,2 proc.). Niemcy odnotowały ujemny o 0,3 przyrost PKB. Spośród krajów UE drugie…

dodano 1-6-2023

Jak wynika z najnowszych szacunków GUS w ujęciu kwartalnym doszło do solidnego odbicia PKB. Jak zauważa analityk Credit Agricole, jednocześnie doszło do silnego spadku inflacji bazowej w maju. Z kole…

dodano 1-6-2023

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 r. do 0,7 proc. z 1,1 proc., a na 2024 r. utrzymała szacunek 2,6 proc. - wynika z raportu agencji. Fitch zakłada stabilizację stóp…

dodano 14-3-2023

W 2023 r. inflacja wyniesie 11,9 proc., w 2024 roku 5,7 proc., a w 2025 r. 3,5 proc. - wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB zawartej w opublikowanym w piątek przez Narodowy Bank …

dodano 10-3-2023

Wzrost gospodarczy w 2023 r. będzie niski – wynika z prognoz ekonomistów. Szacunki wzrostu PKB wahają się od 0,1 proc. według analityków PKO BP do 1,2 proc. według ocen Credit Agricole.

dodano 6-3-2023