POMOC SPOŁECZNA

Jeśli przejściowo znalazłeś się w szczególnie trudnej sytuacji, możesz starać się w ośrodku pomocy społecznej o zasiłek okresowy. Taka forma wsparcia przysługuje ci, gdy nie masz żadnych dochodów lub…

dodano 25-9-2023

W ostatnich latach długofalowa polityka społeczna w zakresie przeciwdziałania skutkom niedostatku spowodowała poprawę sytuacji bytowej seniorów. Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wspar…

dodano 20-9-2023

Jeśli brakuje ci środków na życie, możesz starać się w najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej o jeden z czterech zasiłków pieniężnych. W przypadku, gdy już nie radzisz sobie na co dzień, w Ośrodku Pom…

dodano 19-9-2023

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji możesz się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej o zasiłek celowy, który możesz dostać na sfinansowanie określonych wydatków. Zasiłek celowy może być też przyzna…

dodano 4-5-2023

Mieszkanka Pabianic, matka dwóch synów, w tym jednego niepełnosprawnego, nie otrzymała dodatku pielęgnacyjnego, bo zabrakło pieniędzy. Kobieta miała otrzymać trochę ponad 2 tys. zł z Miejskiego Ośrod…

dodano 21-4-2023

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują kilka rodzajów zasiłków i świadczeń dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy w zależności od ich sytuacji osobistej.

dodano 27-11-2022

Pomoc społeczna jest instytucją oraz częścią polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokona…

dodano 26-11-2022

W 2021 r. w woj. warmińsko-mazurskim pomocą społeczną objętych było blisko 95,5 tys. mieszkańców regionu. Ponad połowa z nich (52,1 proc.) zwróciła się o wsparcie z powodu bezrobocia. Tak wynika z an…

dodano 18-7-2022

500 plus wywołuje wiele kontrowersji. Najwięcej emocji chyba budzi brak kryterium dochodowego oraz argument, że dodatkowe pieniądze są przepijane. Często też można się spotkać z opinią, że to rozdawn…

dodano 21-2-2022

To się nazwa wyjść na prostą! Burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca pomógł samotnym matkom ze Skierdowskiej. Ich dotychczasowy dom to budynek przeznaczony do rozbiórki więc urzędnicy postanowili znaleźć …

dodano 22-10-2020

Do Rytra dotarł transport żywności dostarczony przez małopolskich terytorialsów. Niestety nie każdy mieszkaniec gminy będzie mógł z niej skorzystać, ponieważ jest ona przeznaczona dla osób objętych o…

dodano 2-4-2020

Rada Ministrów przyjęła projekt programu "Mama 4 +". Jest on skierowany do osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie wypracowały najniższej emerytury. 

dodano 23-1-2019