RENTA

Sejm od 6 lipca zajmuje się obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym rentę wdowią. Według obecnych przepisów, po śmierci małżonka wdowa, lub wdowiec może zrezygnować ze swojego świadczenia i wybr…

dodano 3-10-2023

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista dostał możliwość korzystania z elektronicznej wersji legitymacji w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Jak podaje ZUS, mLegitymacja została wystawiona wszyst…

dodano 8-9-2023

Nie każdy może po śmierci bliskiej osoby otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci renty. A ty? Sprawdź jak możesz uzyskać dodatkowe wsparcie pieniężne z ZUS po śmierci bliskiej osoby i zobacz jakie musi…

dodano 30-8-2023

Aby uzyskać rentę po śmierci bliskiej osoby, rentę rodzinną wypadkową czy odszkodowawczą trzeba złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. A jeśli starasz się o rentę – czy aby…

dodano 12-8-2023

Renta wdowia, czyli projekt ustawy, która ma materialnie pomóc seniorom, ma szansę wejść w życie. Politycy Lewicy oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych złożyli w Sejmi…

dodano 18-4-2023

Nie spłacasz kredytu bankowego, zalegasz z ratami albo z opłatami za mieszkanie? W takiej sytuacji dostaniesz niższą niż zwykle emeryturę. Z twego świadczenia mogą być bowiem potrącane długi czy inne…

dodano 21-2-2023

Od 1 grudnia 2022 będą obowiązywały nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. W trzecim kwartale 2022 r. nastąpił …

dodano 29-11-2022

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" informuje o planowanych przez resort sprawiedliwości zmianach w kwestii tzw. umów dożywocia. W ramach zmian tylko rodzina będzie mogła być stroną takiej umowy; firma …

dodano 17-10-2022

Emerytury mogą zostać odebrane?! Nie wykluczone. ZUS może nie wypłacić świadczenia w konkretnym przypadku. Sprawa dotyczy osób, które dorabiają po przejściu na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, kiedy …

dodano 14-8-2021

Osoba, która nie jest w stanie pracować, z powodu złego stanu zdrowia, może ubiegać się o rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pandemia koronawirusa jednak znacząco wpłynęła na sposób przyznawa…

dodano 9-4-2021

Waloryzacja rent i emerytur 2021 już trwa, a wkrótce emeryci i renciści na swoich kontach zobaczą także trzynastki z programu Emerytura plus. To spory wydatek dla ZUS, jednak zakład wie, gdzie szukać…

dodano 15-3-2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił e-wizyty w sprawie emerytur i rent międzynarodowych. Prezes Zakładu Gertruda Uścińska podkreśliła, że e-wizyty to nowoczesna usługa i przyszłość działania ZUS…

dodano 4-2-2021