RENTA RODZINNA

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą zło…

dodano 21-9-2023

Od 1 marca wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi już 553,30 zł. O wypłatę tego dodatku mogą starać się nie tylko emeryci, ale wszyscy - bez względu na wiek. Warunkiem przyznania świadczenia je…

dodano 19-9-2023

Nie każdy może po śmierci bliskiej osoby otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci renty. A ty? Sprawdź jak możesz uzyskać dodatkowe wsparcie pieniężne z ZUS po śmierci bliskiej osoby i zobacz jakie musi…

dodano 30-8-2023

Aby uzyskać rentę po śmierci bliskiej osoby, rentę rodzinną wypadkową czy odszkodowawczą trzeba złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. A jeśli starasz się o rentę – czy aby…

dodano 12-8-2023

Jeśli ktoś przez 40 lat odkłada na emeryturę, a umiera przed jej przejściem, lub niedługo po przejściu na nią to składki, które odprowadzał przez lata "przepadają" i nie podlegają dziedziczeniu. Jest…

dodano 6-8-2023

Osobom uprawnionym do otrzymywania renty rodzinnej, które straciły obojga rodziców przysługuje tzw. "dodatek dla sierot". Jak uzyskać świadczenie i ile wynosi? Odpowiedzi na te pytania udzielił Zakła…

dodano 11-7-2023

Jeśli umrze mąż lub żona, za której emeryturę utrzymywała się z mężem czy z dziećmi, bez tych pieniędzy może być współmałżonkowi bardzo ciężko. Dlatego w takim przypadku można wystąpić o rentę rodzin…

dodano 18-6-2023

Po marcowej waloryzacji wzrosła kwota dodatku specjalnego dla sieroty zupełnej. Obecnie dodatek wynosi 553,30 zł. Co ważne dodatek ten przysługuje bez względu na wiek. Przysługuje on osobie, która st…

dodano 8-5-2023

Temat wdowich emerytur od jakiegoś czasu przewija się w mediach, a mimo propozycji opozycji, rząd zdaje się być nim nie zainteresowany. Lewica znalazła jednak sposób, żeby ustawa trafiła do głosowani…

dodano 14-1-2023

Uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierający rentę rodzinną z ZUS muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Termin upływa wraz z końcem września. ZUS podkreśla, że w przypadku wpłynięcia dokumen…

dodano 21-9-2022

Ważny termin dla dzieci pobierających rentę rodzinną! Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia. Do…

dodano 24-8-2022

Po śmierci małżonka, emeryt może zdecydować, czy chce dalej pobierać swoje świadczenie, czy zmarłej żony lub męża. Emerytury odziedziczyć co prawda nie można, ale wdowy często po śmierci mężów rezygn…

dodano 7-11-2021