RYSZARD GALLA

Ryszard Galla


Życiorys i informacje

Ryszard Galla jest inżynierem mechanikiem. Urodził się 22 lipca 1956 roku we Wrocławiu.

Wykształcenie

Ryszard Galla to absolwent Politechniki Opolskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Mechanicznym na kierunku Technologia maszyn, zdobywając tytuł inżyniera w 1996 roku.Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Zarządzania opieką zdrowotną w 2002 roku.

Działalność polityczna

Poseł jest doświadczonym parlamentarzystą, który odbył staż parlamentarny w pięciu kadencjach (V, VI, VII, VIII i IX). Udział w głosowaniach wyniósł 92.27%, co oznacza, że wziął udział w 8381 na 9083 głosowań. Reprezentuje okręg wyborczy numer 21 w Opolu. Obecnie jest posłem niezrzeszonym, a ślubowanie złożył 12 listopada 2019 roku. Otrzymał liczbę głosów - 13957, startując z listy Mniejszości Niemieckiej. Jego wybór na stanowisko parlamentarzysty nastąpił 13 października 2019 roku.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych Od Do Aktualna funkcja
Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna 12-02-2020 - -
Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna 27-11-2020 - wiceprzewodniczący
Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna 13-02-2020 - -

Przynależność do komisji i podkomisji Od Do Aktualna funkcja
Komisja Finansów Publicznych 13-11-2019 - -
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 13-11-2019 - zastępca przewodniczącego
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 13-11-2019 - -
Podkomisja stała ustroju samorządu terytorialnego 18-12-2019 - zastępca przewodniczącego

Przynależność do zespołów parlamentarnych Od Do Aktualna funkcja
Opolski Zespół Parlamentarny 20-01-2020 - wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej 18-12-2019 - -
Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej 21-02-2020 - -
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii 12-11-2019 - -
Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami 13-11-2019 - -
Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw 30-09-2021 - -
Parlamentarny Zespół ds. Wzmacniania Sołectw i Osiedli 09-01-2020 - -
Parlamentarny Zespół Strażaków 20-11-2019 - wiceprzewodniczący

Sprawozdanie
Sprawozdanie za 2019/2020 rok
Sprawozdanie za 2021 rok
Sprawozdanie za 2022 rok

Oświadczenia majątkowe
Początek kadencji 2019-11-12
I rok kadencji 2020-05-27
II rok kadencji 2021-04-28
III rok kadencji 2022-04-28
IV rok kadencji 2023-04-28

Kontakt

Biuro Poselskie Posła Ryszarda Galli jest zlokalizowane przy ulicy M. Konopnickiej 6 w Opolu, województwo opolskie. Biuro dostępne jest pod numerem telefonu (77) 454 44 66 oraz numerem faxu (77) 454 44 66. Kontakt można również nawiązać poprzez adres e-mail: [email protected]. Biuro to pełni funkcję podstawową dla posła Ryszarda Galli.
E-mail: [email protected]


Inne powiązane osoby:

  • Zbigniew Ajchler
  • Wojciech Maksymowicz

Wnioski posła Janusza Kowalskiego o wykreślenie z budżetu wsparcia dla mniejszości niemieckiej w Polsce stanowią bardzo niebezpieczny precendens – napisał w oświadczeniu poseł na Sejm Ryszard Galla (…

dodano 30-10-2021

Komentarze wokół wypowiedzi Lecha Wałęsy, że Polska i Niemcy powinny stworzyć jedno państwo.

dodano 25-9-2013

W województwie opolskim wybory pewnie wygrała Platforma Obywatelska. Partia do sejmu wprowadzi z tego okręgu aż 6 posłów. PiS uzyskał 3 mandaty, natomiast SLD, RPP oraz Mniejszość Niemiecka po jednym.

dodano 11-10-2011