system emerytalny

Skorzystaliśmy z kalkulatora wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak wpisując 6800 zł brutto pensji. Co to oznacza? Ano to, że pracownik etatowy przy takim wynagrodzeniu dostanie 4 965,63 zł wypłaty. Łączny …

dodano 24-3-2023

Dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu Francji zostały złożone w piątek (17.03) w Zgromadzeniu Narodowym po przeforsowaniu reformy emerytalnej przez gabinet premier Elisabeth Borne. Szanse na obale…

dodano 17-3-2023

W wielu miastach Francji demonstracje przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej miały burzliwy przebieg. Policja podała, że w całym kraju protestowało 1,28 mln obywateli, więcej niż podczas …

dodano 10-3-2023

Na początku 2022 roku w Polsce połowa populacji miała więcej niż 42 lata, czyli o 2,4 lata mniej niż średnia dla całej Unii Europejskiej, która wynosi według danych Eurostatu wyniosła 44,4 lat, o 0,3…

dodano 27-2-2023

ZUS się zawali? Jedna z osób, które projektowały reformę emerytalną z 1999 roku, prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak w rozmowie z Interią stwierdziła, że podniesienie wieku emerytalnego jest niezbędn…

dodano 23-2-2023

Brak dokumentu potwierdzającego zatrudnienie – świadectwa pracy, czy też zaświadczenia z podanym wymiarem czasu pracy – sprawia, że danego okresu nie uwzględnia się do stażu pracy. Ma to wpływ na wys…

dodano 14-2-2023

Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy np. do końca lutego 2023 r. zdecydowali się na odejście ze służby na emeryturę, nie będą mogli liczyć na waloryzację uposażeń o zwiększo…

dodano 8-2-2023

Emerytury artystów to temat budzący emocje i kontrowersje pośród opinii publicznej. Artyści skarżą się na niskie świadczenia emerytalne ale ludzie niechętnie empatyzują z celebrytami, których zarobki…

dodano 20-12-2022

Już czwartek 1 grudnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził poważne zmiany. Warto zachowywać zwiększoną czujność, ponieważ konkretne świadczenie może zostać zawieszone lub nawet wstrzy…

dodano 8-12-2022

Poza comiesięcznymi świadczeniami emerytalnymi oraz rentowymi części seniorów przysługują dodatkowe świadczenia finansowe, tzw. dodatki do emerytury. Ta dodatkowa kwota często stanowi znaczące zasile…

dodano 21-11-2022

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że przed wyborami seniorzy mogą spodziewać się wypłaty ekstra 15. emerytury. Będzie to świadczenie zrealizowane jednorazowo, w wysokości minimalnego świadczenia, …

dodano 16-11-2022

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami wiek emerytalny dla wszystkich zawodów wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat w dla mężczyzn. Jednak są profesje, które umożliwiają przejście na wcześnie…

dodano 7-10-2022