ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany od kilkunastu lat. Wszystko wskazuje, że wkrótce świadczenie zostanie podwyższone, dodatkowo zostanie ustanowiony mechanizm waloryzacji. Zapowiedź padła ze str…

dodano 29-3-2024

Jak wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, trwają pracę nad podwyżką zasiłku pogrzebowego. Świadczenie nie będzie podniesione jedynie jednorazowo, a w przysz…

dodano 27-3-2024

Postulat wielu środowisk zostanie po latach wreszcie spełniony – zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 do 7 tys. zł. Projekt ustawy w tej sprawie czeka na akceptację rządu. W sprawie podwyżki jest zgoda po…

dodano 26-3-2024

Ten kto doświadczył organizacji pogrzebu doskonale wie, że 4 tys. zasiłku pogrzebowe nie wystarczy obecnie na przygotowanie nawet bardzo skromnego pochówku. Przy ostatniej inflacji za taką kwotę niew…

dodano 5-2-2024

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 do 7 tys. zł, będzie też waloryzowany. Projekt trafił już do konsultacji. Jak zapewnia minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, projekt rządowy został zgłoszony d…

dodano 29-1-2024

Nowa szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - mówiąc o budżecie państwa na 2024 r. powiedziała, że rząd przewidział wydatki  m.in. na program 800+, na rodzin…

dodano 27-12-2023

Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na 100 dni wyborów" obiecała podwyżkę zasiłku pogrzebowego. Zgodnie z obietnicą wyborczą, świadczenie wzrośnie do 150 proc. płacy minimalnej od lipca 2024 roku …

dodano 20-12-2023

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w przypadku śmierci członka rodziny. Przysługuje ono osobom, które pokryły koszty pogrzebu, niezależni…

dodano 4-11-2023

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4 tys. zł. Ta kwota od 12 lat nie była waloryzowana i nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pochówkiem bliskiej osoby.

dodano 29-10-2023

Według danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej średni koszt pogrzebu waha się w granicach od 7 do 8 tys. zł. Obecnie zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4 tys. zł. Ta kwota od 12 lat nie była wal…

dodano 17-10-2023

Zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosi obecnie 4 tys. zł. Od dawna przedstawiciele branży funeralnej i osoby, którym przyszło pochować bliskich, grzmią, że to zdecydowanie za mało. Sytuację pogorszyła ro…

dodano 12-9-2023

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Taką kwotę, 12 lat temu, wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej. Od tej pory świadczenie nie było nigdy waloryzowane. Rząd przyznaje teraz, że trwają ana…

dodano 15-8-2023