Wycieczka 40 rosyjskich turystów, dwa autokary i dwóch pijanych kierowców

2019-05-09 16:26 Jan Guss-Gasiński
Pijani prowadzili autokar z 40 pasażerami.
Autor: WITD Pijani prowadzili autokar z 40 pasażerami.

Wycieczka rosyjskich turystów licząca 40 pasażerów i dwóch kierowców autokaru pod wpływem alkoholu. Z taką sytuacją 9 maja br. spotkali się lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy wyrywkowo zatrzymali pojazd do kontroli w Wilkowie koło Świebodzina.

Dwoma autobusami w czwartek 9 maja jechała się grupa rosyjskich turystów, którzy podróżowali z Francji do Polski. Autokary lokalnych przewoźników zostały zatrzymane do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w Wilkowie, niedaleko Świebodzina.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca jednego autokaru - wraz ze swoim zastępcą - są pod wpływem alkoholu. Kierowca "wydmuchał" 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (ok. 0,75 promila), natomiast jego zmiennik 0,33 mg/l (ok. 0,69 promila). Inspektorzy wezwali na miejsce policję, która kontynuowała czynności z nietrzeźwymi kierowcami.

W drugim autobusie obydwaj kierowcy byli trzeźwi, więc po zastąpieniu jednego z pijanych mężczyzn, wycieczka z powrotem rusza w trasę.

Jazda w stanie nietrzeźwości (>0,5 promila)

Przypominamy, że w świetle prawa prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem (art. 178a§1 Kodeksu karnego - kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.), za który grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Jeśli kierowca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, wówczas podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pijani prowadzili autokar z 40 pasażerami
Autor: WITD Pijani prowadzili autokar z 40 pasażerami
Najnowsze