Zmiany w Prawie o ruchu drogowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa

2020-02-07 7:10
Zmiany w Prawie o ruchu drogowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Autor: Shutterstock

Według analiz Biura Ruchu Drogowego Krajowej Komendy Policji do wypadków drogowych częściej przyczyniają się zachowania kierowców niż pieszych. Tylko w 2019 r. z powodu wypadków zginęło 2641 osób! Nie ulega wątpliwości, że zmiany w przepisach ruchu drogowego poprawią bezpieczeństwo na drodze.

Okazuje się, że głównymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących są nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu innemu uczestnikowi ruchu oraz niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.

Strach wejść na pasy

W ramach kampanii Dobry Kierowca PKN ORLEN przeprowadził badania zachowań pieszych oraz relacji pieszy–kierowca na polskich drogach. Okazuje się, że kierowcy mają problem z zachowaniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, a 12–30 proc. pieszych, stojąc przed pasami, ustępuje pierwszeństwa pojazdom! Jest to efekt braku zaufania pieszych, szczególnie osób starszych, do kierujących pojazdami, co nie jest bezpodstawne. Według przeprowadzonych badań pojazdy w rejonach, w których zlokalizowane są przejścia dla pieszych (na odcinku 100 m), jeżdżą za szybko. 64 proc. pieszych z dużych miast i 81 proc. pieszych z małych miejscowości stwierdziło, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się przed pasami.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Autor: Shutterstock

Kto pieszy, ten pierwszy

W woj. mazowieckim połowa kierowców nie ustępuje pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach. Jest to wynik tego, że kierowca, widząc pieszego na przejściu z większej odległości, np. 100 m, jedynie nieznacznie redukuje prędkość i do przejścia dojeżdża, gdy pieszy już przejdzie przez jezdnię. Nie ma więc potrzeby ustępowania. Niemniej 78 proc. pieszych i 72 proc. kierowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinno położyć się większy nacisk na egzekwowanie przepisów. Im więcej pojazdów znajduje się na drodze, tym prędkości w naturalny sposób są zmniejszane przez kierowców i częściej można zaobserwować ustępowanie pierwszeństwa pieszym. Zbliżając się do pasów, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym pierwszeństwa.

Piesi do poprawki

O ile starsze osoby mają trudności z pokonywaniem przejść dla pieszych, o tyle osoby młode wchodzą na pasy zdecydowanie i częściej przechodzą przez nie na czerwonym świetle. Niestety ponad 80 proc. pieszych nie stosuje odblasków, a 60 proc. osób nosi ciemne ubrania, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia dostrzeżenie ich na drodze przez nadjeżdżających kierowców.

Za dużo na liczniku

W 2019 r. odnotowano ponad 5600 wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, w których zginęło 700 osób. Pomiary terenowe prędkości wykazały, że od 85 do 90 proc. kierowców przekracza dopuszczalne prędkości 50 km/h oraz 70 km/h. Być może ma to związek ze zbyt małą liczbą fotoradarów w kraju (stan na 2019 r. to zaledwie 510 urządzeń kontroli prędkości). W porównaniu do 10-krotnie mniejszej powierzchniowo Belgii, gdzie fotoradarów jest ok. 1150, w Polsce mamy ich bardzo mało!

Jazda na suwak

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Zasada jazdy na suwak obowiązuje tylko i wyłącznie w korkach i to wtedy, kiedy wszystkie pasy są zakorkowane, bez względu na liczbę pasów i organizację ruchu. Zgodnie z nowymi zasadami kierowcy zobowiązani są jeździć naprzemiennie.

WYJĄTKI OD JAZDY NA SUWAK:

  • pas do skrętu nie jest pasem zanikającym,
  • jazda pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie oznacza, że masz pierwszeństwo przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem,
  • nie masz pierwszeństwa na zanikającym pasie, dopóki nie dojedziesz do jego końca,
  • zapis dotyczący „jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością” odnosi się tylko do korków
  • na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowiązuje, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany. Stojąc w rzędzie samochodów, chcąc wyjechać z zatoru na drugi pas, musisz ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym pasem obok.

Obowiązkowy korytarz życia

Od grudnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące tworzenia korytarza życia. Teraz to obowiązek, którego nieprzestrzeganie grozi mandatem nawet do 500 zł. Rocznie na polskich drogach dochodzi do ok. 32 tys. wypadków. Do każdego z nich muszą dojechać służby ratunkowe. Niestety, na ich drodze stają kierowcy, którzy nie wiedzą, jak prawidłowo ustąpić im miejsca. Wielu z nich wykorzystuje korytarz życia do własnych celów: próbując jechać pod prąd i blokując przejazd. A przecież zasada jest prosta, jak wyjaśnia w ramach Kampanii Dobry Kierowca Robert Kubica: „kierowcy z lewego pasa – na lewo, a reszta na prawo”.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PKN ORLEN

Najnowsze