Gorzów: Coraz więcej osób bez pracy! Bezrobocie rośnie w regionie

2020-11-20 14:26 em
Gorzów PUP
Autor: chacha Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie.

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia wzrosła prawie o sto procent. W październiku stopa bezrobocia wynosiła 4,1 % , na początku obecnego roku była na poziomie 2,2%. Ile osób jest zarejestrowanych w Urzędzie pracy w Gorzowie.

Większe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby powyżej 50 roku życia i kobiety. W październiku w Gorzowie było ponad 2350 osób bez pracy. Ponad 600 to osoby starsze. Bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest nieco mniej - ponad 500.

Niewielki wzrost bezrobocia odnotowano także w powiecie gorzowskim - o około 0,2 %. Tutaj jednak większy problem mają osoby młodsze i to oni częściej rejestrują sie w Urzędzie Pracy.

W województwie większych zmian nie ma. - bezrobocie utrzymuje się na poziomie 6,1%. Na koniec października zarejestrowanych było 23 168 bezrobotnych lubuszan. Ponad 13 tysięcy stanowią kobiety.