Gorzowski szpital na PLUSIE. Ośrodek Radioterapii przynosi ZYSKI!

2020-07-09 13:50 Kły
gorzów szpital1
Autor: Fragles Szpital wielospecjalistyczny przy Dekerta.

Zgromadzenie wspólników przyjęło sprawozdanie finansowe za 2019 rok i udzieliło absolutorium prezesowi spółki. Zarząd zdał relację z prowadzonych i planowanych inwestycji oraz z działań związanych z koronawirusem.

Gorzowska lecznica wypracowała ponad 75 tysięcy złotych zysku, czyli o 15,5 tysiąca więcej niż w 2018 roku. Przychody też były większe- wyniosły prawie 315 milionów złotych. Przyczyniło się do tego otwarcie Ośrodka Radioterapii oraz Centrum Zdrowia Psychicznego.

- Szpital w Gorzowie jest przykładem dla polskiej służby zdrowia jak w trudnych czasach pandemii, można sobie poradzić z opieką nad pacjentami i nie zwalniać tempa prac inwestycyjnych, z efektów których już niebawem będą korzystać chorzy nie tylko z północnej części regionu – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

gorzów szpital absolutorium
Autor: materiały szpitala Gorzów Spotkanie zarządu szpital z marszałkiem lubuskim.

Miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji. Rozpoczęła się budowa pawilonu OIOM-u, a pierwszych pacjentów przyjął Ośrodek Radioterapii. Przygotowano pomieszczenia na nowy rezonans magnetyczny i aparat RTG. Szpital rozszerzył zakres usług o leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi i trudnościami adaptacyjnymi.

W ubiegłym roku minęło sześć lat działania gorzowskiej lecznicy jako spółki prawa handlowego. Przez ten czas ciągle jest na plusie.