Asystent rodziny - kto jest predestynowany do wykonywania takiej pracy?

2020-02-27 6:00 Artykuł sponsorowany
Asystent rodziny - kto jest predestynowany do wykonywania takiej pracy?
Autor: Pracuj.pl

Praca socjalna na rzecz osób biednych, chorych, a także tych, które nie radzą sobie w społeczeństwie, np. z powodu nałogów, jest swego rodzaju powołaniem. Oczywiście nie jest to zajęcie łatwe, gdyż asystent rodziny często spotyka się z negatywnym odbiorem osób, którym miejskie instytucje chcą udzielić pomocy. Wiele jest jednak historii osób, które dzięki pomocy MOPS-u i asystentów rodziny mogli wyjść z nałogów i ułożyć swoje życie na nowo. Dziś zajmiemy się charakterystyką zawodu asystenta rodziny i zastanowimy się dla kogo jest to odpowiedni wybór.

Asystent rodziny - charakterystyka zawodu

Asystent rodziny to osoba wyznaczana przez MOPS lub sąd do pomocy rodzinie, która nie radzi sobie w konkretnej sytuacji. Może to dotyczyć wychowywania małoletnich dzieci, nałogów w rodzinie, problemów psychologicznych. Asystent rodziny bywa przydzielany rodzinie z dziećmi po rozwodzie, szczególnie gdy rodzice mają problemy wychowawcze. Oczywiście taka pomoc jest obligatoryjnie przydzielana również rodzinom tworzącym rodziny zastępcze dla małoletnich dzieci.

Każdy asystent rodziny ma swój rejon, w którym odwiedza rodziny objęte pomocą. Stara się wspólnie z nimi wypracować wyjście z trudnej sytuacji lub na życzenie sądu czy instytucji pomocy społecznej monitoruje postępy rodziny. Taka pomoc i nadzór może być przydzielony również matkom samotnie wychowującym dzieci, zwłaszcza tym, które były ofiarami przemocy ze strony swoich partnerów. Asystent rodziny dysponuje różnymi narzędziami pomocy. Może aktywizować osoby bierne zawodowo lub mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Asystent rodziny - kto jest predestynowany do wykonywania takiej pracy?
Autor: Pracuj.pl

Kto może zostać asystentem rodziny?

Niewątpliwie praca asystenta rodziny nie jest łatwa i nie każdy do niej się nadaje. Potrzebna jest duża doza empatii, a także umiejętność prowadzenia rozmów, perswazji, przekonywania. Ważna jest też miła aparycja oraz osobowość budząca zaufanie i skłaniająca do otwarcia się na de facto obcą dla kogoś osobę. Wynagrodzenie asystenta rodziny może być satysfakcjonujące. Pracę tę mogą wykonywać osoby, które są absolwentami studiów na kierunkach Asystent Rodziny, Praca Socjalna, ewentualnie Socjologia z taką specjalnością. Oferty pracy dla asystentów rodziny pojawiają się w BIP, ale można je również znaleźć na portalach takich jak Pracuj.pl. Jeśli jesteś osobą pomocną i otwartą na drugiego człowieka, a także posiadasz odpowiednie wykształcenie, spróbuj.

Asystent rodziny - kto jest predestynowany do wykonywania takiej pracy?
Autor: Pracuj.pl

Artykuł sponsorowany