QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jak zaczniesz nowy tydzień?

2020-08-10 9:19 PMar
Egzamin ósmoklasisty: Wyniki uczniów z Bełchatowa i powiatu poniżej średniej! CKE podała wyniki!
Autor: Pixabay Znamy wyniki rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych w Kielcach

Dobrze zacznij poniedziałek. Rozwiąż nasz quiz i odpowiedz na dziesięć pytań z wiedzy ogólnej. Powodzenia!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze