DEBATA O SPRAWIEDLIWYCH

2020-09-15 11:41 vng
DEBATA O SPRAWIEDLIWYCH
Autor: ARCH DEBATA O SPRAWIEDLIWYCH

Kim byli Sprawiedliwi przed i w trakcie drugiej wojny światowej? Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie online w środę 16 września o 18:00. Spotkanie jest współorganizowane z Żydowskim Instytutem Historycznym.

DEBATA O SPRAWIEDLIWYCH

16.9.20 / G. 18:00

Kim byli Sprawiedliwi przed i w trakcie drugiej wojny światowej? Jaką musieli przejść drogę, żeby przeciwstawić się własnemu lękowi, okupantowi, sąsiadom, a często nawet rodzinie? Co ich motywowało do pomocy drugiemu człowiekowi? Czy faktycznie było tak, jak twierdził Otto Springer, Sprawiedliwy z Pragi, że „ręka współczucia była szybsza, niż kalkulacje rozumu”? Co formowało ich charakter: wiara, postawa obywatelska, poglądy polityczne, a może społeczne? Jaka była motywacja Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także wszystkich osób, które narażały swoje życie poprzez pomoc bliźniemu?Jakie możemy wyciągnąć wnioski z ich doświadczenia? Czy potrafimy wyodrębnić z ich życiorysów doświadczenie/doświadczenia formacyjne i wykorzystać je we współczesnej edukacji?

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie online w środę 16 września o 18:00. Spotkanie jest współorganizowane z Żydowskim Instytutem Historycznym.

Goście:

Dr Martyna Rusiniak-Karwat — Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pileckiego

Witold Szabłowski — dziennikarz i reportażysta, autor książki „Sprawiedliwi Zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”

Prof. Andrzej Żbikowski — Żydowski Instytut Historyczny

Prowadzenie: Marek Zając

Najnowsze