W tym regionie Polacy są najbardziej pobożni! Kościół podał statystyki

2020-12-10 13:19
Tutaj Polacy są najbardziej pobożni! Kościół podał statystyki
Autor: Norbert Staudt/cc0/pixabay Diecezja tarnowska ponownie okazał się najpobożniejszą w Polsce.

Polacy coraz mniej chętnie uczestniczą w praktykach religijnych! Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dane dotyczące liczby wiernych przychodzących na niedzielną Mszę św. oraz przyjmujących Komunię św. Opracowanie dotyczy 2019 roku, czyli czasu jeszcze sprzed pandemii koronawirusa i już wtedy odnotowano spadki w obu statystykach. Najbardziej pobożną ponownie okazała się diecezja tarnowska.

Ilu katolików chodzi na niedzielną Mszę św.?

Z opracowania przygotowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w 2019 roku na niedzielną Mszę św. przychodziło 36,9 proc. zobowiązanych katolików. To oznacza spadek o 1,3 pkt. proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Do Komunii św. przystępuje mniej niż połowa uczestników niedzielnej Eucharystii. W 2019 roku wskaźnik communicantes wyniósł 16,7 proc., czyli o 0,6 proc. mniej niż w 2018 roku. W obu statystykach prym wśród polskich diecezji wiedzie diecezja tarnowska, która ponownie okazała się najpobożniejszą w kraju. W tym przypadku wskaźnik dominicantes (odsetek uczestników niedzielnej Mszy św.) wyniósł 70,8 proc., a communicantes 26,1 proc. W diecezji tarnowskiej pracuje też najwięcej księży (prawie 1,6 tys.).

Mniej chrztów, więcej bierzmowań

Spada również liczba dzieci, którym w Polsce udziela się chrztu. W 2019 roku było ich niespełna 373 tys., czyli o 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku. Z kolei sakramentu bierzmowania udzielono 382,5 tys. osobom. W tym przypadku nastąpił wzrost, lecz wynikał on ze zmiany wieku udzielania tego sakramentu, dlatego mogły do niego przystąpić młodsze roczniki. Na ślub przed ołtarzem w 2019 roku zdecydowało się 125 tys. par. Na lekcje religii uczęszczało 87,6 proc. uczniów, najwięcej w diecezjach: pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.).

"Po co jest noc…". Sztuka oparta na tekstach Edwarda Stachury