Dr Jerzy Markowski

Co stanie się, gdy Polska zablokuje import węgla z Rosji? Czy w obecnej sytuacji, wywołanej wojną na Ukrainie, w unijnej Europie ważniejsza jest polityka klimatyczna czy bezpieczeństwo energetyczne? …

dodano 14-3-2022

O górnictwie w Polsce ostatnimi czasy mówi się nie wiele, a o górnictwie węgla kamiennego w szczególności – jeszcze mniej. W Barbórkę tu i ówdzie coś się wspomni o tym, że to jest (nie tylko) górnicz…

dodano 4-12-2021

Czy koniec państwowego górnictwa węglowego to ostateczny koniec tej branży? Dlaczego górnicy mają rezygnować z przywilejów, jeśli politykom brakuje odwagi, by je zlikwidować? Dlaczego jest ono od lat…

dodano 3-12-2020

28 lipca wicepremier Sasin miał przedstawić związkowcom Polskiej Grupy Górniczej plan ratowania spółki prze katastrofą. W programie miała być mowa m.in. o konieczności zamknięcia kopalni 3- ruchowej …

dodano 28-7-2020

Największa spółka węglowa w UE, czyli Polska Grupa Górnicza, walczy o przeżycie. Górnicy mniej pracują i mniej zarabiają, bo kryzys. Coraz więcej jest dopadniętych przez zarazę. Nadal nie wiadomo, j…

dodano 10-5-2020

Na razie tylko jedna blokada torów (w Łaziskach) w wykonaniu WZZ „Sierpień 80”. Kolejna już wkrótce. Możliwe spawanie kół wagonów na przejściach granicznych, przez które wjeżdża do Polski węgiel rosy…

dodano 3-2-2020

Dr JERZY MARKOWSKI (70 l.), b. wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki (1995-97), uważany jest za eksperta wyważonego w sądach. Z oczywistych powodów bliskie jest mu CZARNE GÓRNICTWO. Jeśli j…

dodano 10-1-2020

Wywiad z dr. Jerzym Markowskim

dodano 8-5-2014