EGZAMIN ZAWODOWY 2023

W czerwcu odbyła się sesja letnia egzaminu zawodowego 2023. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2023 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otrzymają św…

dodano 31-8-2023

W czerwcu przeprowadzana jest sesja letnia egzaminu zawodowego 2023. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2023 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otr…

dodano 29-8-2023

Egzamin zawodowy 2023, sesja zimowa. Jakie zadania będą do rozwiązania w części pisemnej i praktycznej egzaminu? Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających egzamin w Formule 2019 rozpocznie się …

dodano 10-1-2023

9 stycznia rozpoczął się egzamin zawodowy 2023, do którego przystąpili absolwenci techników i szkół branżowych. Czeka na nich egzamin z części praktycznej i pisemnej. Jeżeli im się powiedzie, otrzyma…

dodano 9-1-2023