Egzamin zawodowy 2023. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić? Harmonogram egzaminów CKE [SESJA ZIMOWA]

i

Autor: Pixabay Egzamin zawodowy 2023. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić? Harmonogram egzaminów CKE [SESJA ZIMOWA]

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy 2023. Harmonogram egzaminów CKE. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić? [SESJA ZIMOWA]

2023-01-09 14:15

9 stycznia rozpoczął się egzamin zawodowy 2023, do którego przystąpili absolwenci techników i szkół branżowych. Czeka na nich egzamin z części praktycznej i pisemnej. Jeżeli im się powiedzie, otrzymają świadectwa, certyfikaty i dyplomy. Znamy harmonogram egzaminu zawodowego przygotowanego przez CKE oraz daty ogłoszenia wyników sesji zimowej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w trzech formułach: 2012, 2017 i 2019. Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w porównaniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to, jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna: inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin, obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru, część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu oraz jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Egzamin zawodowy 2023 w formule 2019: wyniki

Egzamin zawodowy 2023 w formule 2019 odbędzie się (główny termin) od 9 do 21 stycznia. Część pisemna w dniach 14 - 21 stycznia, a praktyczna 9 - 21 stycznia. Termin dodatkowy to 30 stycznia (część pisemna) i 31 stycznia (część praktyczna). Natomiast 31 marca 2023 to termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego oraz data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych, jako data wydania dyplomów zawodowych oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji.

Egzamin zawodowy 2023: Arkusze, zadania, przecieki. Te zadania są jawne! Co znajdzie się na egzaminie zawodowym w styczniu 2023 w części pisemnej i praktycznej?

Zdający mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminu zawodowego 2023 online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Jak się zalogować do tego systemu? Każdy zdający otrzyma dane do logowania w placówce, w której składał deklarację przystąpienia do egzaminu.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla zimowej sesji egzaminu zawodowego oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 jest do 7 kwietnia. 26 maja to termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r.

Egzamin zawodowy 2023 w formule 2012 i 2017: wyniki

Egzamin zawodowy 2023 w formule 2012 i formule 2017 rozpocznie się 10 stycznia (część pisemna). W dniach 9 - 21 stycznia odbędzie się część praktyczna egzaminu zawodowego. Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie to 31 marca 2023 roku. 31.03 to także data zamieszczana na świadectwach i dyplomach jako data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz jako data zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoły będą mieli czas do 7 kwietnia na przekazanie szkołom, placówkom lub centrom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Wyniki egzaminu zawodowego 2023. Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego CKE? [STYCZEŃ 2023]

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Sonda
Boisz się, że nie zdasz egzaminu zawodowego?
Maturzyści zmagali się z egzaminem z matematyki