EGZAMIN ZAWODOWY ARKUSZE

Egzamin zawodowy 2023, sesja zimowa. Jakie zadania będą do rozwiązania w części pisemnej i praktycznej egzaminu? Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających egzamin w Formule 2019 rozpocznie się …

dodano 10-1-2023

9 stycznia rozpoczął się egzamin zawodowy 2023, do którego przystąpili absolwenci techników i szkół branżowych. Czeka na nich egzamin z części praktycznej i pisemnej. Jeżeli im się powiedzie, otrzyma…

dodano 9-1-2023

Egzamin zawodowy w sesji LATO 2022 rozpoczął się 1 czerwca. Na początku z egzaminem zmierzą się zdający według Formuły 2019. Uczniowie będą podchodzić do egzaminów z części praktycznej, jak i pisemne…

dodano 7-6-2022

Egzamin zawodowy 2022. Jakie zadania będą do rozwiązania w części pisemnej i praktycznej egzaminu? Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających egzamin w Formule 2019 rozpocznie się już 2 czerwca …

dodano 1-6-2022

Egzamin zawodowy 2022: sesja lato, Formuła 2019. Egzaminy rozpoczną się już 1 czerwca - wtedy rozpocznie się część praktyczna, która potrwa do 19 czerwca. Z kolei w dniach 2-7 czerwca zdający zmierzą…

dodano 31-5-2022

Egzamin zawodowy 2020 CKE: Odpowiedzi. We wtorek, 23 czerwca odbył się egzamin zawodowy 2020, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała arkuszy, udost…

dodano 25-6-2020

Egzamin zawodowy 2020. Egzaminy zawodowe rozpoczęły się 22 czerwca, a 23 czerwca odbyły się egzaminy pisemne dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. W tym artykule znajdziesz a…

dodano 25-6-2020