Egzamin zawodowy 2021: Arkusze. Co będzie na egzaminie? Jakie zadania na egzaminie zawodowym?

i

Autor: Pixabay.com Egzamin zawodowy 2022: Arkusze. Co będzie na egzaminie? Jakie zadania na egzaminie zawodowym?

Egzamin zawodowy 2022: Arkusze i zadania. Co będzie na egzaminie zawodowym w czerwcu 2022 w części pisemnej i praktycznej? Te zadania są jawne!

2022-06-01 8:26

Egzamin zawodowy 2022. Jakie zadania będą do rozwiązania w części pisemnej i praktycznej egzaminu? Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających egzamin w Formule 2019 rozpocznie się już 2 czerwca 2022 roku. Z kolei egzaminy z części praktycznej zaplanowano na 1-19 czerwca. Jakich zadań można się spodziewać na egzaminie zawodowym pisemnym i praktycznym? Niektóre zadania są jawne, więc wiadomo, co znajdzie się w arkuszach! Z czego trzeba się przygotować? Szczegóły w artykule poniżej.

Egzamin zawodowy 2022 w Formule 2019

Egzamin zawodowy 2022 w Formule 2019 różni się od wcześniejszych typów egzaminu. Przede wszystkim, obowiązują inne kwalifikacje zawodowe i inne podstawy programowe. Egzamin zawodowy 2022 składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej:

 • pisemna: 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut,
 • praktyczna: na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

W przypadku Formuły 2019 egzamin zawodowy w części praktycznej odbywa się w formie elektronicznej - przy komputerze. Jak informuje CKE, "zadania egzaminacyjne są wybierane dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną". W przypadku części praktycznej egzaminu zastosowano jednak pewne ułatwienie dla zdających: część zadań z wybranych kwalifikacji jest jawnych - zdający mogą się z nimi zapoznać przed egzaminem i przygotować się do części praktycznej. Znajdziecie je na stronie internetowej CKE.

Egzamin zawodowy 2022: te zadania będą na egzaminie w czerwcu!

Zdający w egzamin zawodowy 2022 w nowej formule będą mieli różne pytania w części pisemnej. Będą one losowane ze specjalnej bazy pytań CKE. - W części pisemnej zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości - podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zdającym w egzamin zawodowy w Formule 2019 przypominamy jednak, że CKE przygotowała dla nich spore ułatwienie: jawne zadania, które pojawią się na egzaminie. Wiadomo, co będzie na egzaminie z wybranych kwalifikacji. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodówszkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, w roku szkolnym 2021/2022 będą jawne zadania wykorzystywane w części praktycznej egzaminu przeprowadzanego w kwalifikacjach:

 • 1. AUD.06 Obsługa sceny
 • 2. AUD.07 Realizacja nagłośnień
 • 3. AUD.08 Montaż dźwięku
 • 4. AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych
 • 5. DRM.03 Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • 6. DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • 7. DRM.06 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
 • 8. ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • 9. ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • 10. ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • 11. ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • 12. ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • 13. FRL.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • 14. FRK.02 Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
 • 15. HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • 16. HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
 • 17. HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • 18. HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
 • 19. HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 • 20. MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • 21. SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
 • 22. SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
 • 23. SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • 24. MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • 25. MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • 26. MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • 27. ROL.01 Jeździectwo i trening koni
 • 28. ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

Zadania egzaminacyjne, które będą mogły być wykorzystane w czasie części praktycznej egzaminu dla tych wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną udostępnione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego na stronie internetowej CKE TUTAJ.

Egzamin zawodowy 2022: testy online i arkusze

W ramach przygotowań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w czerwcu 2022 warto też dowiedzieć się, co było na egzaminie w poprzednich latach. Jednym ze sposób na przygotowanie do egzaminu jest także rozwiązywanie testów online, które przygotują do egzaminu zawodowego w czerwcu 2022. W naszej galerii poniżej znajdziesz odpowiedzi z zeszłorocznego egzaminu.

Egzamin zawodowy 2022: wyniki

Kiedy zdający otrzymają wyniki? Wyniki egzaminu zawodowego 2022 z sesji w czerwcu będą znane już 31 sierpnia 2022 roku. Zdający mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminu zawodowego 2022 online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Jak się zalogować do tego systemu? Każdy zdający otrzyma dane do logowania w placówce, w której składał deklarację przystąpienia do egzaminu. Aby Egzamin zawodowy 2022 trzeba uzyskać:

 • z części pisemnej przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi,
 • z części praktycznej przynajmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Czytaj więcej o egzaminie zawodowym 2022 w materiale: Egzamin zawodowy 2022: arkusze, terminy, odpowiedzi, wyniki. Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminie zawodowym w czerwcu 2022

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE