egzamin zawodowy 2021

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE udostępni zdającym we wtorek, 31 sierpnia. O której godzinie i jak należy sprawdzić wyniki na stronach OKE oraz na portalu zdającego? Niektórzy zdający swój wynik …

dodano 31-8-2021

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE opublikowało we wtorek, 31 sierpnia. Niestety, niektórzy zdający zgłaszają problem z logowaniem - nie mogą się dostać do systemu, żeby sprawdzić swoje wyniki z egz…

dodano 31-8-2021

W czerwcu rozpoczęła się sesja letnia egzaminu zawodowego 2021. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2021 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otrzymaj…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy dla zdających w Formule 2017 i 2012 rozpoczął się 21 czerwca 2021 od egzaminów z części praktycznej. 22 czerwca zdający podeszli do egzaminów pisemnych. Kiedy wyniki egzaminu zawodow…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczęła się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podchodzą do części pisemnej i prak…

dodano 25-6-2021

Egzamin zawodowy w części pisemnej zakończył się. Odpowiedzi z egzaminu zawodowego CKE będą dostępne online. Zdający będą mogli sprawdzić oficjalne klucze odpowiedzi CKE do wszystkich egzaminów zawod…

dodano 25-6-2021

W czerwcu 2021 rozpoczęła się sesja letnia egzaminów zawodowych. Zdający już zastanawiają się, gdzie znaleźć odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2021. Pierwsi uczniowie z częścią pisemną egzaminu zmierz…

dodano 25-6-2021

Egzamin zawodowy 2021. Odpowiedzi CKE sprawdzisz w tym artykule. Publikujemy oficjalne klucze odpowiedzi do zadań z arkuszy CKE z części pisemnej egzaminu zawodowego. Zdający mogą sprawdzić, jak im p…

dodano 25-6-2021

Komentarze po egzaminie zawodowym 2021 są bardzo różne: niektórzy zdający są załamani trudnością zadań z części pisemnej, inni nie kryją radości i twierdzą, że poszło im znakomicie. Po sprawdzeniu po…

dodano 25-6-2021

Trwa sesja letnia egzaminu zawodowego 2021. Zdający mają już za sobą egzamin z części pisemnej, podczas którego musieli się zmierzyć z zadaniami z arkusza przygotowanego przez CKE. W oczekiwaniu na o…

dodano 24-6-2021

Egzamin zawodowy: odpowiedzi do zadań z arkusza CKE zostaną oficjalnie opublikowane. Zdający będą mogli sprawdzić swoje odpowiedzi z tymi oficjalnymi i przekonać się, czy zdali egzamin zawodowy 2021 …

dodano 24-6-2021

Egzamin zawodowy: odpowiedzi z części pisemnej zostaną opublikowane przez CKE. Dzięki temu zdający będą mogli sprawdzić, jak im poszło i czy otrzymają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kiedy i gdzie…

dodano 22-6-2021