egzamin zawodowy 2021

W czerwcu odbywa się sesja letnia egzaminu zawodowego 2022. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2022 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otrzymają św…

dodano 21-6-2022

Egzamin zawodowy 2022. Jakie zadania będą do rozwiązania w części pisemnej i praktycznej egzaminu? Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających egzamin w Formule 2019 rozpocznie się już 2 czerwca …

dodano 1-6-2022

Egzamin zawodowy 2022: sesja lato, Formuła 2019. Egzaminy rozpoczną się już 1 czerwca - wtedy rozpocznie się część praktyczna, która potrwa do 19 czerwca. Z kolei w dniach 2-7 czerwca zdający zmierzą…

dodano 31-5-2022

Egzamin zawodowy 2022. Kiedy CKE opublikuje wyniki z sesji czerwcowej egzaminu zawodowego? Najpierw osoby podchodzące do egzaminu zawodowego 2022 dowiedzą się, jak im poszło i czy zdali egzamin z czę…

dodano 27-5-2022

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE udostępni zdającym we wtorek, 31 sierpnia. O której godzinie i jak należy sprawdzić wyniki na stronach OKE oraz na portalu zdającego? Niektórzy zdający swój wynik …

dodano 31-8-2021

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE opublikowało we wtorek, 31 sierpnia. Niestety, niektórzy zdający zgłaszają problem z logowaniem - nie mogą się dostać do systemu, żeby sprawdzić swoje wyniki z egz…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy dla zdających w Formule 2017 i 2012 rozpoczął się 21 czerwca 2021 od egzaminów z części praktycznej. 22 czerwca zdający podeszli do egzaminów pisemnych. Kiedy wyniki egzaminu zawodow…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczęła się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podchodzą do części pisemnej i prak…

dodano 25-6-2021

Egzamin zawodowy w części pisemnej zakończył się. Odpowiedzi z egzaminu zawodowego CKE będą dostępne online. Zdający będą mogli sprawdzić oficjalne klucze odpowiedzi CKE do wszystkich egzaminów zawod…

dodano 25-6-2021

W czerwcu 2021 rozpoczęła się sesja letnia egzaminów zawodowych. Zdający już zastanawiają się, gdzie znaleźć odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2021. Pierwsi uczniowie z częścią pisemną egzaminu zmierz…

dodano 25-6-2021

Egzamin zawodowy 2021. Odpowiedzi CKE sprawdzisz w tym artykule. Publikujemy oficjalne klucze odpowiedzi do zadań z arkuszy CKE z części pisemnej egzaminu zawodowego. Zdający mogą sprawdzić, jak im p…

dodano 25-6-2021

Komentarze po egzaminie zawodowym 2021 są bardzo różne: niektórzy zdający są załamani trudnością zadań z części pisemnej, inni nie kryją radości i twierdzą, że poszło im znakomicie. Po sprawdzeniu po…

dodano 25-6-2021