Egzamin zawodowy 2021. Kolejny egzamin w dobie pandemii. Wytyczne CKE

2021-06-20 16:38
Egzamin zawodowy 2021. Kolejny egzamin w dobie pandemii. Wytyczne CKE
Autor: Pixabay Egzamin zawodowy 2021. Kolejny egzamin w dobie pandemii. Wytyczne CKE

Egzamin zawodowy 2021. Trwa letnia sesja egzaminu zawodowego. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podejdą do części pisemnej i praktycznej egzaminu, który sprawdzi ich kwalifikacje w zawodzie. CKE zaprezentowała wytyczne i harmonogram egzaminów zawodowych w czerwcu 2021. O czym trzeba pamiętać? Szczegóły w artykule.

Egzamin zawodowy 2021 w sesji letniej rozpoczął się w czerwcu. Pierwsze egzaminy ruszyły 7 czerwca. Na egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) składają się dwie części: praktyczna oraz pisemna. Część praktyczna odbywa się na stanowisku egzaminacyjnym i trwa od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Zdający musi otrzymać minimum 75 proc. punktów możliwych do uzyskania, by zaliczyć część praktyczną.

Z kolei egzamin zawodowy z części pisemnej to test wiedzy, składający się z 40 zadań zamkniętych. Każde pytanie zawiera 4 warianty odpowiedzi. Na rozwiązanie zadań z arkusza CKE z egzaminu zawodowego, zdający mają 60 minut. Żeby zdać część pisemną egzaminu zawodowego, trzeba uzyskać minimum 50 proc. wszystkich punktów.

Egzamin zawodowy 2021. Terminy w czerwcu

Letnia, czerwcowa sesja egzaminów zawodowych 2021 odbywa się w trzech formułach: Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019.7 czerwca 2021 r. rozpoczęła się sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019. Z kolei w poniedziałek (21 czerwca 2021 r.) rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. Wyniki egzaminu zawodowego 2021 zdający poznają 31 sierpnia 2021 roku.

Egzamin zawodowy 2021: wytyczne CKE

Egzamin zawodowy to egzamin państwowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy ze szkołami. Podczas egzaminu zawodowego, zarówno części praktycznej, jak i pisemnej, obowiązują określone zasady i wytyczne CKE. Wprowadzono także dodatkowe obostrzenia sanitarne w czasie trwania egzaminów zawodowych, w związku z trwająca w Polsce pandemią koronawirusa.

Najważniejsze wytyczne CKE przed egzaminem zawodowym 2021:

  • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.
  • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez CKE w czerwcu 2021 można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisja Egzaminacyjnej TUTAJ.

W bydgoskich szkołach ruszyły egzaminy zawodowe
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE