Egzamin zawodowy 2020 CKE: Arkusz i ODPOWIEDZI z egzaminu 25.06.2020. Jakie odpowiedzi do egzaminu zawodowego?

2020-06-25 16:41
Egzamin zawodowy 2020 CKE: Arkusz i ODPOWIEDZI z egzaminu 25.06.2020. Jakie odpowiedzi do egzaminu zawodowego?
Autor: Pixabay Egzamin zawodowy 2020 CKE: Arkusz i ODPOWIEDZI z egzaminu 25.06.2020. Jakie odpowiedzi do egzaminu zawodowego?

Egzamin zawodowy 2020 CKE: Odpowiedzi. We wtorek, 23 czerwca odbył się egzamin zawodowy 2020, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała arkuszy, udostępniła jednak odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020. Zobacz je w poniższych galeriach!

Egzamin zawodowy 2020: ODPOWIEDZI

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020. Możesz je zobaczyć w galerii powyżej.

Egzamin zawodowy 2020 CKE: Odpowiedzi

Egzamin zawodowy 2020 odbył się we wtorek, 23 czerwca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - egzamin zawodowy to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, który jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Egzamin zawodowy 2020: jak wygląda?

Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  ‎jest prawidłowa. ‎

Arkusze CKE egzaminu zawodowego nie są udostępniane online - każdy zdający może je zabrać do domu, odpowiedzi są bowiem zaznaczane na karcie odpowiedzi.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi do swojego arkusza? Wejdź na stronę internetową CKE i pobierz odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020.

Autobus spadł z wiaduktu! Dramatyczna relacja świadka
Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE