Wyniki egzaminu zawodowego 2022

i

Autor: Wes Hicks / Unsplash Wyniki egzaminu zawodowego 2022. Wyjaśniamy, kiedy i jak je sprawdzić!

Egzamin zawodowy 2023

Wyniki egzaminu zawodowego 2023 - o której godzinie? Zobacz, kiedy i gdzie sprawdzić wyniki CKE z egzaminu zawodowego

2023-08-29 9:58

W czerwcu przeprowadzana jest sesja letnia egzaminu zawodowego 2023. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2023 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otrzymają świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kiedy do nastąpi? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023? Przypominamy najważniejsze terminy, które są istotne dla zdających egzaminy zawodowe w sesji letniej 2023.

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2023? Ta odpowiedź bardzo interesuje zdających, którzy podchodzą w czerwcu do egzaminu zawodowego w części praktycznej oraz pisemnej. Przez następne tygodnie egzaminatorzy CKE będą sprawdzali arkusze zadań (lub odpowiedzi udzielane na komputerze) z części pisemnej egzaminu zawodowego. Gdy wszystkie prace zostaną sprawdzone, CKE opublikuje wyniki egzaminu zawodowego 2023 i przekaże je do szkół. Kiedy dokładnie zdający egzamin zawodowy w styczniu poznają wyniki? Znana jest już data podania oficjalnych wyników. Wyniki egzaminu zawodowego 2023 z sesji letniej CKE ogłosi i przekaże do szkół 31 sierpnia 2023 roku. Jak informuje CKE, zdający będą mogli je sprawdzić online:

  • w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ. Zdający będą mogli sprawdzić wyniki tych egzaminów poprzez PORTAL ZDAJĄCEGO systemu SIOEPKZ.

O której wyniki egzaminu zawodowego 2023?

Uczniowie będą mogli sprawdzić online swoje wyniki egzaminu zawodowego 31 sierpnia 2023. W poprzednich latach wyniki były udostępniane w systemie od godziny 10.

Wyniki egzaminu zawodowego 2023 - gdzie i jak sprawdzić?

Wyniki egzaminu zawodowego 2023 zdający będą mogli sprawdzić online. CKE udostępni wyniki na indywidualnych kontach uczniów. W zależności od formuły egzaminu zawodowego, wyniki będzie można sprawdzić na stronach internetowych właściwych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub na portalu zdającego w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Dane do logowania (login i hasło) zdający powinni otrzymać w szkole, w której składali deklarację.

Egzamin zawodowy 2023. Kiedy odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie?

Uczniowie, którzy zdadzą egzaminy zawodowe 2023 otrzymają świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dokumenty te trafią do szkół 8 września 2023 roku. Przypomnijmy, że do zaliczenia części praktycznej potrzeba aż 75% punktów możliwych do zdobycia. Z kolei, by zdać część pisemną egzaminu zawodowego 2023, trzeba uzbierać 50% wszystkich punktów. Uzyskanie co najmniej takich rezultatów gwarantuje uzyskanie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Sonda
Boisz się, że nie zdasz egzaminu zawodowego?