POLSKA LUDOWA

Edward Gierek rządził Polską w latach 1970-1980. W pierwszej połowie dekady ludziom żyło się coraz lepiej, znacząco rosły płace a ceny żywności były zamrożone. Dzięki zachodnim kredytom Gierek zmoder…

dodano 21-2-2023

„Dziś przypada 42. rocznica podpisania Porozumienia w Jastrzębiu Zdroju. Porozumienie podpisano przy Kopalni Węgla Kamiennego Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka), a jedną z jego zasług było wywalczen…

dodano 3-9-2022

Były tak różne, że gdyby je razem zamknąć, nie miałyby o czym gadać. Dalida, którą wylansował u nas Lucjan Kydryński, oczarowany jej śpiewem, ale i milcząca powodowała, że przedziwny prezenter posmar…

dodano 7-8-2022

Często jego nazwisko kojarzono z Jerzym, a nie Jackiem. Jeden i drugi to aktorzy. Kto jednak słuchał wówczas (dziś legendarnych) „60 minut na godzinę”, ten nie mylił Jacka z Jerzym, też Fedorowiczem.…

dodano 2-11-2021

Wtedy (8 września 1968 r.) mało kto w Polsce o tym wiedział. A i dziś – o tym tragicznym w skutkach akcie protestu przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i komunistycznej d…

dodano 9-9-2021

Z piątku na sobotę, z 5 na 6 września 1980 r., obradowało VI Plenum PZPR. „Wobec ciężkiej choroby Edwarda Gierka powołało na stanowisko I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię”. W grudniu tego samego r…

dodano 6-9-2021

Tylko dwóch lat brakowało mu do setki. Jeszcze kilka lat temu wsiadał za kierownicę sporego vana. Zawsze uśmiechnięty i dowcipny. Gawędziarz pierwszej klasy, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zakoch…

dodano 23-8-2021

Nie wiadomo, kto zrobił to zdjęcie. Nie wiadomo, kim był mężczyzna, nieco z boku, przyglądający się płacie papieru. Wiadomo, że to co na niej ogłoszono określiło na dziesiątki lat to, czym była powo…

dodano 22-7-2021

Dziś na tyle mało popularne, że są aż wyjątkowo egzotyczne. W czasach Polski Ludowej oficjalne, wręcz polityczne, kwiaty: GOŹDZIKI. Dostawał je Edward Gierek od wdzięcznych obywatelki i – obowiązkowo…

dodano 7-3-2021

Prawdopodobnie to tow. Bolesław Bierut, w tym czasie premier PRL, a wcześniej prezydent i sowiecki agent, był autorem przemianowania Katowic na Stalinogród. Stało się to w 2 dni po śmierci tyrana, 7 …

dodano 10-12-2020

PRL kojarzy nam się dziś z długimi kolejkami, brakiem towarów oraz wypłatami, których kwoty w niewielkim stopniu odzwierciedlały wartość nabywczą pieniądza. Ile faktycznie zarabiano w okresie Polski …

dodano 3-9-2020

Gdy na Pomorzu trwały strajki i toczyły się negocjacje robotniczo-rządowe,to w ówczesnym województwie katowickim życie toczyło się jakby normalnie. Kopalnie fedrowały, górnicy orali w czterobrygadówk…

dodano 2-9-2020