świadczenia ZUS

14. emerytura 2022. Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów inf…

dodano 23-5-2022

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wy…

dodano 16-3-2022

Pan Tomasz oczekiwał swojej emerytury 24 lipca. Ta jednak na konto nie wpłynęła. Kiedy pieniędzy nie było też cztery dni później, mężczyzna udał się do ZUS-u – nie mógł dłużej czekać, bo pilnie potrz…

dodano 15-8-2015

  Co może lekarz orzecznik ZUS? Prawo do niektórych świadczeń wypłacanych przez ZUS zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Takiej oceny dokonuje j…

dodano 24-6-2014

Nie spłacasz kredytu bankowego, zalegasz z opłatami za mieszkanie? Nie zdziw się, jeśli w takiej sytuacji dostaniesz niższą niż zwykle emeryturę. Z twojego świadczenia mogą być bowiem potrącane nieur…

dodano 9-4-2014

Po śmierci osoby bliskiej masz prawo pobierać świadczenie z ZUS. Komu przysługuje renta rodzinna.

dodano 25-6-2013