umowa o dzieło

Płatnicy będą mieli obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, która nie jest powiązana z umową o pracę. Zdaniem ekspertów, to droga do oskładkowania - podaje "Puls Biznesu".

dodano 3-11-2020

Jestem kategorycznie przeciwny ozusowaniu umów o dzieło. To jest praca twórcza i powinna być opodatkowana na dotychczasowych zasadach - wskazał w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i techno...

dodano 7-10-2020

Informacja, że rząd chce pełnego oskładkowania umów zlecenie pojawiła się już jakiś czas temu. W ten sposób, z jednej strony rząd znalazłby oszczędności, których w dobie pandemii brakuje, a z drugi...

dodano 24-9-2020

Praca bez ograniczeń czasowych, brak ubezpieczenia, a także brak wynagrodzenia i emerytury. Umowa śmieciowa, umowa o dzieło, samozatrudnienie, umowa cywilnoprawna czy też umowa zlecenie, jakkolwiek...

dodano 4-8-2020

Kodeks cywilny funkcjonujący na terenie Polski opisuje liczne hasła dotyczące życia oraz określa zasady, do których obywatele powinni się do nich ustosunkować od strony prawnej. Jednym z licznych h...

dodano 4-3-2019

Walka ze śmieciówkami była jednym z podstawowych haseł Prawa i Sprawiedliwości. Była premier Beata Szydło jeszcze na początku obecnej kadencji rządu podkreślała, jak ważne jest uregulowanie rynku p...

dodano 12-9-2018

- Obecnie wejdzie w życie oskładkowanie zleceń do poziomu minimalnego wynagrodzenia. To dobry krok, ale zbyt mały. Trzeba oskładkować na tych samych zasadach co umowy kodeksowe wszystkie rodzaje pr...

dodano 1-12-2016

Zamiast na umowę o pracę – oferują dzieło lub zlecenie. Stosują niedozwolone kluzule. Wynagrodzenia rozliczają tak, że tracą na tym pracownicy. To tylko niektóre grzechy agencji pracy tymczasowej...

dodano 19-5-2016

Zamawiający i wykonawca mogą spierać się nie tylko o to, czy rezultat odpowiada oczekiwaniom zawartym w umowie. Kłopot dla zamawiającego może stanowić niedotrzymywanie terminu przez wykonawcę czy t...

dodano 15-5-2016

Do umowy o dzieło, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, co oznacza że sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami...

dodano 14-5-2016

Od czerwca czekamy na zmianę zapisu dotycząca członkostwa w związkach zawodowych. Rząd na razie napisał projekt. Pełen wad.

dodano 25-3-2016

Brak ubezpieczenia zdrowotnego to z punktu widzenia pracowników jeden z największych mankamentów umów o dzieło. Warto jednak pamiętać, że osoby zatrudnione w ten sposób mogą samodzielnie opłacać sk...

dodano 10-3-2016