zwolnienie L4

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przedstawił propozycję zgodnie z którą pracownicy mogliby raz w roku pobrać czterodniowe zwolnienie lekarskie "na żądanie". Twierdzi, że taka możliwo…

dodano 11-1-2023

Wydatki FUS na zasiłki chorobowe w pierwszych 3 kwartałach 2022 wyniosły 10,8 mld zł. To o 3,2 proc. mniej niż rok temu. Przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 7,2 proc.

dodano 14-12-2022

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne „L4”, jest dokumentem określającym niezdolność pracownika do pracy przez konkretny czas. Wystawia je lekarz z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas zwolnienia prac…

dodano 12-12-2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego z powodu nieobecności chorego w miejscu zamieszkania - tak wynika z nowych zasad. Jest to prawdziwa rewolucja związana z ko…

dodano 4-11-2022

W Polsce pracownicy otrzymują nie najlepsze warunki pracy? Okazuje się, że znacznie gorsze są w Korei Południowej. Firmy nie przyznają słynnego L4 i trzeba stawiać się w miejscu pracy nawet w przypad…

dodano 25-9-2022

Otrzymując zwolnienie lekarskie L4 musimy przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć kar i problemów. Czego nie wolno osobie na zwolnieniu L4? Kto może sprawdzić, czy faktycznie jesteś na zwolnieniu? I …

dodano 30-6-2022

Opolski ZUS podsumowuje 2020 rok. Wiemy już, kiedy opolanie chorowali najczęściej i kiedy byli najzdrowsi. W szczycie popularności L4 w ciągu jednego miesiąca z pracy zrezygnowało aż 40 tysięcy miesz…

dodano 14-12-2020

Większe wynagrodzenie na L4! Wkrótce za zwolnienie lekarskie dostaniemy wyższe wypłaty. Powodem jest projekt ustawy złożony w Sejmie i skierowany do konsultacji publicznych zakładający możliwe wypłat…

dodano 24-11-2020

ZUS coraz częściej kontroluje prawidłowość zwolnień lekarskich. Małopolski oddział tej instytucji od początku roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego już w ponad 2300 przypadkach. Łączna kwota osz…

dodano 29-11-2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie skontrolował ponad 5500 świadczeniobiorców, z czego 650 okazało się być oszustami.

dodano 24-12-2018

Aż trudno uwierzyć, że w taki sposób rozmawia dowódca ze swoim podwładnym, który jest na zwolnieniu lekarskim. – Jeśli wrócicie 10listopada (do pracy – przyp. red.), to się bez żadnych konsekwencji t…

dodano 8-11-2018