Ogromne podziękowania dla grójeckiej policjantki. „Łzy radości same płyną do oczu”

i

Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK & POLICJA MAZOWIECKA Ogromne podziękowania dla grójeckiej policjantki. „Łzy radości same płyną do oczu”

WZRUSZAJĄCY LIST

Ogromne podziękowania dla grójeckiej policjantki. „Łzy radości same płyną do oczu”

2023-05-31 16:50

Policjantka od 10 lat służy w grójeckiej policji, a od 5 lat jest dzielnicową na terenie miasta i gminy. W ostatnim czasie do komendy wpłynął list pochwalny od jednej z mieszkanek powiatu grójeckiego. Słowa kobiety wzruszają! Łzy radości same płyną do oczu. Za co podziękowała?

Grójec. List pochwalny na komendzie. Słowa nadawcy wzruszają

W związku z bardzo trudną sytuacją w moim domu: alkohol, agresja, niebieska karta, otrzymałam ogromną pomoc i wsparcie pani dzielnicowej sierż. szt. Kariny Jarzębskiej, która przyczyniła się do poprawy poczucia bezpieczeństwa w moim domu i w dalszym ciągu to robi – takimi słowami rozpoczyna się list pochwalny od jednej z mieszkanek powiatu grójeckiego. List wpłynął do szefa grójeckich policjantów.

Jak zaznaczyła nadawczyni, funkcjonariusza wykazała się pełnym profesjonalizmem, a jej zaangażowanie w sytuację rodzinną, przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przez domowników, którzy są ofiarami przemocy domowej.

Panie Komendancie, gratuluję tak wzorowego pracownika i bardzo proszę o udzielenie pochwały pani sierż. szt. Karinie Jarzębskiej – czytamy dalej.

Sierż. szt. Karina Jarzębska od 10 lat służy w grójeckiej policji, gdzie od 5 lat pełni funkcję dzielnicowego na terenie miasta i gminy. Podczas codziennej służby dba o bezpieczeństwo osób mieszkających na podległym terenie, prowadzi działania profilaktyczne, ściga sprawców wykroczeń, a także przestępstw, ale przede wszystkim służy pomocą w rozwiązywaniu problemów. Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw i organizowanie doradztwa dla dotkniętych przemocą osób oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to tylko niektóre zadania, jakie realizuje dzielnicowy.

Ogromne podziękowania dla grójeckiej policjantki. „Łzy radości same płyną do oczu”

i

Autor: POLICJA Ogromne podziękowania dla grójeckiej policjantki. „Łzy radości same płyną do oczu”
Sonda
Pomagasz osobom w kryzysie bezdomności?