Rewolucja w podatkach. 12-proc. PIT już od jutra zdjęcie otwierające

i

Autor: Materiały prasowe

Korzystne zmiany w podatkach. Teraz stawka PIT 12 proc.

2022-06-30 20:57

1 lipca wchodzą w życie przepisy, które obniżają podatki. Dzięki zmianom w portfelach Polaków pozostanie ok. 15 mld zł więcej. Sprawdź, kto i w jaki sposób na nich skorzysta.

Jedną z ważniejszych zmian, które obowiązują już od dziś jest obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla wszystkich podatników na skali, czyli emerytów, pracowników, zleceniobiorców i wielu przedsiębiorców. Duża część z nich zobaczy pozytywny efekt tej zmiany już w lipcu – w zaliczkach na PIT. Niektórzy jednak na korzyści z reformy czekać będą nieco dłużej i zobaczą ją w skali całego roku - przy rocznym rozliczeniu PIT. W sumie na obniżeniu stawki podatku do 12-proc. zyska 13 mln osób. Ponieważ zmiany wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, to nikt na nich nie straci. Wielu podatników zyska też względem poprzedniego roku podatkowego, bo za 2022 r. zapłaci znacznie niższy podatek niż przyszło im zapłacić za rok 2021.

Policz swoje zyski

Emeryt ze świadczeniem3 tys. zł

 • dzięki lipcowej reformie zapłaci za cały rok tylko 720 zł podatku, na zasadach ze stycznia 2022 zapłaciłby go 1020 zł, za 2021 zapłacił aż 2805 zł
 • jednocześnie jego zaliczka na PIT zmaleje od lipca do 60 zł, podczas gdy od stycznia do czerwca br. płacił jej 85 zł, a w 2021 r. przez cały rok płacił tytułem zaliczki aż 234 zł.

Pracownik na etacie z pensją 4 tys. zł

 • dzięki lipcowej reformie zapłaci za cały rok tylko 1010 zł podatku, na zasadach ze stycznia 2022 r. zapłaciłby go 1431 zł, za 2021 zapłacił aż 2796 zł
 • jednocześnie jego zaliczka na PIT zmaleje od lipca do 84 zł, podczas gdy od stycznia do czerwca br. płacił jej 119 zł, a w 2021 r. przez cały rok płacił tytułem zaliczki aż 233 zł.

Nikt nie straci na zmianach

Nie u wszystkich podatników jednak lipcowe zaliczki na PIT będą niższe niż wcześniej. Pewne jest jednak, że nikt nie zapłaci za 2022 r. więcej podatku niż musiałby zapłacić na zasadach ze stycznia 2022 r., a wiele osób zapłaci go znacznie mniej. Jeżeli okaże się, że styczniowe zasady były dla kogoś korzystniejsze, to urząd skarbowy rozliczy go na tych korzystniejszych zasadach. Jednak będą to sytuacje wyjątkowe (ok. 1 na 1000 podatników). Zysk podatników widoczny będzie również często względem podatku zapłaconego przez nich rok wcześniej, czyli za 2021 r.

Niektórzy podatnicy zapłacą wyższe zaliczki od lipca

Pracownik na etacie z pensją 11 tys. zł brutto miesięcznie

 • wskutek lipcowej reformy zapłaci 17 zł zaliczki więcej (809 zł), podczas gdy w 2021 r. i na zasadach ze stycznia 2022 r. płacił 792 zł zaliczki za miesiące, w których nie przekroczył dochodu, do którego ma zastosowanie 32% stawka podatku
 • zaliczkę w kwocie 809 zł podatnik będzie płacił już do końca roku, podczas gdy na zasadach ze stycznia 2022 i z 2021 r. zaliczka za październik wyniosłaby 1 869 zł, a za listopad i grudzień 2 222 zł
 • jednocześnie jednak dzięki lipcowej reformie zapłaci tylko 9,7 tys. zł podatku, podczas gdy w 2021 r. i na zasadach ze stycznia 2022 zapłaciłby 13,6 tys. zł podatku

Emeryt ze świadczeniem 10 tys. zł brutto miesięcznie

 • od lipca 2022 r. zapłaci 19 zł zaliczki więcej (900 zł), podczas gdy w 2021 i na zasadach ze stycznia 2022 płacił 881 zł zaliczki za miesiące, w których nie przekroczył dochodu, do którego ma zastosowanie 32% stawka podatku
 • zaliczkę w kwocie 900 zł podatnik będzie płacił do końca roku, podczas gdy na zasadach ze stycznia 2022 i z 2021 r. zaliczka za wrzesień wyniosłaby 1596 zł, za październik i listopad 2 425 zł, a za grudzień 2 425 zł (za 2021) i 1 806 zł (na zasadach z 2021 r.)
 • jednocześnie jednak dzięki lipcowej reformie zapłaci tylko 10,8 tys. zł podatku, podczas gdy w 2021 r. płacił 16,2 tys. zł, a na zasadach ze stycznia 2022 zapłaciłby 15,3 tys. zł.
Rewolucja w podatkach. 12-proc. PIT już od jutra 2

i

Autor: Materiały prasowe

Pewniej i stabilniej

Poza obniżką podatku istotna jest również większa przewidywalność systemu podatkowego, dlatego też od 1 lipca zlikwidowana zostaje tzw. ulga dla klasy średniej oraz dualny system obliczania zaliczek na PIT wynikający z tzw. mechanizmu rolowania zaliczek. Zamiast tych rozwiązań obowiązywała będzie 12 –proc. stawka podatku przy jednoczesnym pozostawieniu wysokiej kwoty wolnej (30 tys. zł) i podwyższonego progu podatkowego wynoszącego już nie 85,5 tys. zł, a aż 120 tys. zł.

Dla przedsiębiorców

Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzona została możliwość rozliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców na podatku liniowym (odliczenie składek od podstawy opodatkowania albo zaliczenie do kosztów podatkowych - do limitu 8 700 zł), ryczałcie (pomniejszenie przychodów o 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych) i karcie podatkowej (odliczenie od podatku 19% zapłaconych składek). Dzięki temu obciążenie podatkowo-składkowe takich przedsiębiorców zmniejszy się względem zasad, które zaczęły obowiązywać w styczniu 2022 r.

Nowe przepisy dają również możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Ten wybór pozwoli im skorzystać zarówno z obniżonej 12 –proc. stawki podatku, jak i 30 tys. kwoty wolnej i podwyższonego progu podatkowego do 120 tys. zł.

60 tys. kwoty wolnej dla samotnych rodziców

Niskie podatki to również korzystne zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Już w rozliczeniu za 2022 r. osoby takie rozliczać się będą wspólnie z dziećmi i korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej aż 60 tys. zł. Z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej 60 tys. zł korzystać będą wszyscy samotni rodzice. To niebagatelna zmiana w zakresie wsparcia dla nich. Nowe rozwiązanie zastępuje wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulgę dla samotnych rodziców polegającą na możliwości odpisania od podatku 1500 zł.

Korzystniejsze rozliczenie samotnych rodziców

Samotny rodzic z dwójką dzieci z wynagrodzeniem:

 • 6 000 zł miesięcznie zyska w skali roku 4 186 zł do 2021 r. (3 208 zł do stanu 1 stycznia 2022 r.) 
 • 8 000 zł miesięcznie zyska w skali roku 3 722 zł do 2021 r. (2 746 zł do stanu 1 stycznia 2022 r.) 

Zwiększony został również limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców. W 2022 r. będzie to 16 061,28 zł zamiast dotychczas obowiązujących 3 089 zł. Dzięki zmianie dopiero przekroczenie tej wysokiej kwoty spowoduje brak możliwości skorzystania przez rodziców z ulg podatkowych takich jak np. ulga na dzieci lub PIT-0  dla rodzin 4+, czy preferencyjnego opodatkowania dochodów przez samotnego rodzica.

Zmieniają się też zasady rozliczania rent rodzinnych małoletnich dzieci. Nie są one już doliczane do dochodów rodziców, tylko korzystać będą z odrębnej kwoty wolnej. Do tej pory dochody rodzica i renta rodzinna objęte były jedną kwotą wolną od podatku. W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie też pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci.

Ulgi podatkowe (takie jak: ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) obejmą również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Tzn. że nie będą one opodatkowane, jeśli ich wysokość wraz z pozostałymi przychodami objętymi tymi ulgami nie przekroczy kwoty 85 528 zł rocznie.

Rewolucja w podatkach. 12-proc. PIT już od jutra 3

i

Autor: Materiały prasowe

Kwota wolna na nowych zasadach

W ramach Niskich Podatków rozwiązany zostanie problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r., będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników  - pracodawców, zleceniodawców, ZUS do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3,6 tys. zł. W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

Jeden termin na PIT

W ramach Niskich Podatków podatników obowiązywał będzie tylko jeden termin rocznego rozliczenia. Wszystkie zeznania podatkowe składane będą od 15 lutego do 30 kwietnia. To ważna informacja dla podatników składających formularze PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38.

Od 2023 r. będzie też obowiązywał nowy wzór PIT-2, w którym znajdą się wszystkie  oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki, co ułatwi życie pracownikom i ich pracodawcom.

Dowiedz się wszystkiego co potrzebne

Resort finansów prowadzi cykl stacjonarnych spotkań informacyjnych oraz webinarów. W każdym województwie pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej spotykają się z mieszkańcami, odpowiadając na pytania dotyczące rozwiązań w ramach niskich podatków.  Podatnicy mogą też korzystać z infolinii KIS – 801 055 055 (dla tel. stacjonarnych) 22 330 03 30 (dla tel. kom.). Wszystkie informacje, w tym przewodniki podatkowe i terminy spotkań można znaleźć na podatki.gov.pl/niskiepodatki

Partnerami materiału są

 Rewolucja w podatkach. 12-proc. PIT już od jutra połączone logo

i

Autor: Materiały prasowe