PGE

i

Autor: Materiał prasowy

PGE Energia Ciepła

5. urodziny lidera rynku ciepła

2022-11-25 15:30 Materiał sponsorowany

PGE Energia Ciepła, zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy PGE - 16 elektrociepłowniami, blisko 700 km sieci ciepłowniczych, wdraża innowacyjne technologie i realizuje ambitne plany inwestycyjne. Jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie kogeneracji (czyli jednocześnie). W 2022 roku spółka obchodzi 5 lat działalności. W tym czasie PGE Energia Ciepła nie tylko dostarczała mieszkańcom energię i ciepło, ale także wspierała projekty dla lokalnych społeczności i ważne wydarzenia w miastach, w których prowadzi swoją działalność.

PGE Energia Ciepła powstała w wyniku zakupu, w listopadzie 2017 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną, aktywów francuskiego koncernu EDF. To była jedna z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w tamtym czasie. Grupa PGE przejęła elektrociepłownie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Zielona Góra i Toruń oraz blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Następnie, w wyniku reorganizacji w Grupie PGE, spółka PGE Energia Ciepła przejęła wszystkie aktywa ciepłownicze i stała się największym podmiotem na polskim rynku ciepła.

- Pięć lat temu stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem repolonizacji aktywów po francuskim EDF, budowy silnego segmentu Ciepłownictwo w Grupie PGE oraz wdrożenia nowoczesnej Strategii Ciepłownictwa. Stworzyliśmy największą w Polsce spółkę produkującą ciepło w Kogeneracji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dzisiaj PGE Energia Ciepła zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy PGE. Wprowadzamy polskie ciepłownictwo w nową erę, w erę nowoczesnej, niskoemisyjnej produkcji zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodaje.

Zielona energia

Podstawowym wyznaniem dla PGE Energia Ciepła, obecnej w 16 polskich miastach, jest transformacja elektrociepłowni w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych.

- Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko- i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i dla zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisję zanieczyszczeń i tym samym poprawi jakość powietrza w Polsce – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE

i

Autor: Materiał prasowy Link: Kliknij, aby powiększyć

Inwestycje w nowoczesność

W 2021 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Zapewni ona bezpieczeństwo energetyczne Wrocławowi i okolicznym gminom. W elektrociepłowniach w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w 2021 r. podpisano umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie na poprawę powietrza w miastach. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami, dotyczący budowy podobnej instalacji.

W Toruniu transformacja energetyczna nastąpiła już 5 lat temu. Tutejsza elektrociepłownia, oparta na technologii gazowej, jest całkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje też w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE - ciepło geotermalne i biogaz.

Kariera dla młodych

PGE Energia Ciepła -  jako największa firma w branży ciepłowniczej - proponuje atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery.

PGE Energia Ciepła prowadzi od 5 lat projekt Energetyczna Kariera. Współpracuje w tym zakresie ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki. Młodzież może uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Ścisła współpraca z oświatą przekłada się na dopasowanie programów kształcenia do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej.

Elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła uczestniczą też w targach i innych wydarzeniach związanych z edukacją i ścieżkami rozwoju dla młodych ludzi.

Obiekty należące do PGE Energia Ciepła to miejsca chętnie odwiedzane nie tylko przez uczniów szkół zawodowych i technicznych, ale również studentów z całej Polski. Z możliwości organizacji zajęć dydaktyczno-technicznych korzystają m.in. Politechniki Warszawska, Wrocławska, Bydgoska, Krakowska, Lubelska, czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tylko w maju br. Elektrociepłownia Wrotków w Lublinie gościła 140 studentów Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

PGE

i

Autor: Materiał prasowy Link: Kliknij, aby powiększyć

Program „Dzielimy się ciepłem”

„Dzielimy się ciepłem” to program wsparcia najbardziej potrzebujących odbiorców. PGE Energia Ciepła pomaga organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także rodzinom wskazanym przez MOPS-y. W 2019 r. program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła przekazała na ten cel ponad 2 mln zł.

Odnowienie gatunku sokoła wędrownego

W Polsce jest zaledwie kilkadziesiąt par tych ptaków i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. PGE Energia Ciepła współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierając działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce, popularyzując m.in. wiedzę wśród lokalnej społeczności. Gniazda sokołów wędrownych znajdują się na kominach elektrociepłowni w Gdańsku, Gdyni, Toruniu i Lublinie. W Gdyni tradycją stało się już, że przy okazji obrączkowania ptaków dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej odbywają „żywą” lekcję przyrody. Sokoły żyjące w gniazdach na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można obserwować on-line na www.peregrinus.pl i www.pgeenergiaciepla.pl. W ciągu ostatnich 5 lat z sokolich gniazd umieszczonych na kominach PGE Energia Ciepła wyleciały 84 młode ptaki.

Program „Lasy pełne energii”

Pracownicy PGE Energia Ciepła, wspierani przez rodziny i młodzież ze szkół zawodowych, co roku od 5 lat biorą udział jako wolontariusze w projekcie Grupy PGE „Lasy pełne energii”. We współpracy z lokalnymi nadleśnictwami w ciągu 5 lat posadzili w sumie około 100 tys. drzew - głównie sosen, dębów i świerków.

PGE

i

Autor: Materiał prasowy Link: Kliknij, aby powiększyć

Dzień otwarty dla mieszkańców

PGE Energia Ciepła we wszystkich swoich elektrociepłowniach organizuje corocznie Dzień Otwarty. Najważniejszą atrakcją tego wydarzenia jest możliwość zwiedzenia z przewodnikami obiektów produkcyjnych, na co dzień niedostępnych dla osób z zewnątrz. Mieszkańcy mają możliwość zobaczenia maszynowni, nastawni, nowoczesnych instalacji, dowiadują się też, czym jest obłok wydobywający się z komina i jaką temperaturę ma woda, która trafia do rur ciepłowniczych, a następnie do grzejników w mieszkaniach.

PGE mecenasem kultury

PGE Energia Ciepła objęła swym patronatem filharmonie w miastach, gdzie znajdują się jej elektrociepłownie. To właśnie m.in. dzięki wieloletniemu wsparciu Grupy PGE, polskie filharmonie goszczą na swoich scenach najwybitniejszych artystów z całego świata.

Nasi Partnerzy polecają