PGE przetworzy i wykorzysta odpady z instalacji OZE

2021-12-01 9:36
PGE centrum
Autor: Materiały prasowe

PGE Polska Grupa Energetyczna chce wykorzystać odpady poprzemysłowe z energetyki i odzyskać cenne surowce z wyeksploatowanych już instalacji odnawialnych źródeł energii. Rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. To tu powstaną technologie i rozwiązania dotyczące przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów.

Grupa PGE w swojej Strategii jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rozwija więc swój potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednak rozwój OZE to także wzrost ilości odpadów z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Odpady te trzeba koniecznie zagospodarować. W 2034 r. w Polsce może być już około 65 tys. szt. wyeksploatowanych paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do odzysku i ok. 11 tys. ton wyeksploatowanych łopat turbin wiatrowych. Jak się szacuje, do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton śmieci związanych z OZE.

W związku z rozwojem elektromobilności oraz magazynów energii, rynek baterii w Unii Europejskiej będzie się w najbliższych latach intensywnie rozrastać wraz z zapotrzebowaniem m.in. na lit, kobalt czy nikiel, które w dużej mierze mają pochodzić z recyklingu. Dlatego PGE, zwiększając swoje inwestycje w odnawialne źródła energii, już myśli o zagospodarowaniu odpadów z tym związanych. Podejmuje konkretne działania, które mają zapobiegać powstawaniu odpadów z przyszłych wyeksploatowanych instalacji farm fotowoltaicznych, baterii stanowiących część magazynów energii czy instalacji wiatrowych. Poza tym Grupa PGE wychodzi z założenia, że materiały, surowce i produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe.

- Już w przyszłym roku otworzymy w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju GOZ. Będzie ono istotnym elementem realizacji Strategii Grupy PGE i ważnym ośrodkiem rozwoju innowacji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt ten jest nie tylko bardzo istotny dla ochrony środowiska naturalnego, ale także ważnym elementem transformacji regionu bełchatowskiego.

- W pierwszym okresie działalności Centrum wygeneruje około 50 nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat będziemy mogli utworzyć nawet kilkaset miejsc pracy w regionie bełchatowskim – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Spółką odpowiedzialną w Grupie PGE za segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest PGE Ekoserwis. Już teraz Grupa PGE rocznie zagospodarowuje ok. 7 mln ton odpadów i produktów ubocznych, przetwarzając je na pełnowartościowe materiały, które wykorzystuje się potem w różnych dziedzinach gospodarki m.in. budownictwie, przy inwestycjach infrastrukturalnych, w rolnictwie i rekultywacji. Zatrudnia przy tym blisko 1000 osób. Gdyby te odpady nie zostały przetworzone, mogłyby co roku wypełnić przestrzeń porównywalną do wielkości 7 stadionów PGE Narodowy w Warszawie. Gdyby załadować je na ciężarówki, ciąg miałby długość 3 tys. km. To odległość z Bełchatowa do Lizbony.

Dzięki przetworzeniu tych odpadów, można rocznie zaoszczędzić 11 mln ton kruszyw naturalnych. 4 mln ton samych ubocznych produktów spalania rocznie to 3 mln dwutlenku węgla (CO2) emitowanego do atmosfery mniej. Przy stawce 70 euro za uprawnienie do emisji 1 tony CO2 oznacza to oszczędność dla przemysłu w wysokości ok. 1 mld złotych rocznie.

W ramach Centrum Badań i Rozwoju GOZ utworzony zostanie centralny ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych z własnym laboratorium badawczo-technicznym. Centrum będzie się zajmować także problemem wykorzystania odpadów już zdeponowanych na składowiskach. Chodzi o przywrócenie walorów naturalnych i inwestycyjnych terenom poprzemysłowym. Centrum zostanie otwarte w 2022 roku w Bełchatowie.

Zmniejszenie oddziaływania Grupy PGE na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zwiększenie wykorzystania zagospodarowania odpadów oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych są jednym z priorytetów Grupy PGE jako lidera transformacji energetycznej w Polsce.