PKP Intercity stawia na ekologię

2021-02-24 0:00 Materiał Partnerski
PKP Intercity stawia na ekologię
Autor: Materiały Prasowe

Kolej to transport ekologiczny. Emituje do atmosfery ponad trzy razy mniej szkodliwego dwutlenku węgla niż transport drogowy i aż osiem razy mniej niż transport lotniczy! PKP Intercity chce, by pasażerowie za każdym razem dowiadywali się, jaki ślad węglowy pozostawi ich przejazd pociągiem i o ile bardziej będzie ekologiczny od podróży innymi środkami transportu.

Co to jest nasz ślad węglowy? To suma gazów cieplarnianych, jakie wywołujemy – w tym przypadku nasza podróż. Im większa emisja gazów cieplarnianych, tym większa szkoda dla środowiska naturalnego.

Każdy z nas ma wpływ!

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że to koncerny i wielkie zakłady przemysłowe ponoszą winę za zanieczyszczenie środowiska. Tymczasem każdy z nas ma wpływ np. na wielkość emisji gazów cieplarnianych. Zależy to choćby od rodzaju środka transportu, jaki wybieramy, jadąc na weekend, wakacje czy służbowo. PKP Intercity chce szerzyć wśród pasażerów świadomość na temat oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko. Przewoźnik pracuje nad wdrożeniem informacji dla pasażerów, jaki ślad węglowy pozostawi ich przejazd pociągiem i o ile bardziej ekologiczny będzie względem podróży autem czy samolotem. Warto wiedzieć, że wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego, w samym tylko 2020 r. Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery!

Teraz możesz jeszcze więcej

Na kolej, jako najbardziej ekologiczny środek transportu, stawia też Unia Europejska. Podkreśla to Europejski Zielony Ład – strategia Unii będąca zbiorem inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r. Strategia zakłada, że kolej musi być jeszcze bardziej prośrodowiskowa niż jest obecnie. Rozkładowe podróże poniżej 500 km mają stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla już do 2030 r.

– W PKP Intercity nie czekamy, tylko już od kilku lat intensyfikujemy nasze ekologiczne działania, realizując w tym zakresie liczne projekty –mówi Tomasz Gontarz, członek Zarządu PKP Intercity. – Chcemy stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu – dodaje.

W PKP Intercity trwają prace nad projektem, który umożliwi pasażerom bezpośredni udział w osiąganiu przez przewoźnika neutralności klimatycznej. Będzie to dobrowolna dodatkowa opłata, która w całości będzie przeznaczona na projekty ekologiczne – przewoźnik planuje realizować nasadzenia wraz z Lasami Państwowymi. Możliwość uiszczania dobrowolnej dodatkowej opłaty na cele ekologiczne będzie udostępniana pasażerom w kolejnych kanałach sprzedaży, począwszy od internetowego systemu e-IC.

 Kolej – zielony transport przyszłości

Pasażerowie postrzegają kolej jako ekologiczny środek transportu – tak wynika z przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. badania satysfakcji z podróży w pociągach PKP Intercity. Myśli tak aż 76 proc. pasażerów. Według deklaracji 44 proc. kwestie związane z ekologią mają wpływ na to, jaki środek transportu wybierają. Dla tej grupy przy wyborze środka transportu kluczowe są kwestie związane z emisją dwutlenku węgla (wskazuje je 84 proc. badanych) i z zużyciem energii, paliwa (64 proc.). Na niską emisję dwutlenku węgla oraz na relatywnie niskie zużycie energii czy paliwa częściej niż inni zwracały uwagę m.in. osoby młode (w wieku do 25 lat).

Eco driving –maszynisto, pokaż, co potrafisz!

Założeniem projektu eco driving jest wypracowanie takich technik prowadzenia pociągu przez maszynistów, które pozwolą na obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej przez pociągi prowadzone z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. PKP Intercity przeprowadziły pomiary i analizę zużycia energii przez cztery pary rozkładowych pociągów, kursujące na czterech różnych trasach. Pomiary były wykonywane przez ponad dwa miesiące. Analizy wskazują, że dzięki wdrożeniu eco drivingu potencjalna oszczędność wyniesie kilka procent zużywanej energii w skali roku, co bezpośrednio przełoży się na mniejsze koszty zakupy energii trakcyjnej.

Licznik w lokomotywie

Eco driving jest rozszerzeniem zakończonego w 2020 r. montażu liczników energii elektrycznej w ponad 300 lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych PKP Intercity (projekt Eko Podróż). Dzięki danym z liczników przewoźnik płaci za faktycznie zużywaną energię elektryczną trakcyjną, a nie za odbiegające od rzeczywistości szacunki zużycia. Dzięki licznikom możliwe jest również rozliczenie, z korzyścią dla PKP Intercity, energii elektrycznej oddanej do sieci trakcyjnej podczas procesu hamowania pojazdu trakcyjnego. PKP Intercity zyskały w ten sposób narzędzie dające możliwość szukania potencjalnych obszarów obniżenia zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu przewoźnik chce oszczędzić kolejnych kilka procent energii.

19 mld zł na inwestycje ekologiczne

Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównymi celami dla sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju. Wzmocnienie pozycji PKP Intercity na rynku przewozów pasażerskich będzie napędzane potężnymi inwestycjami w nowoczesną flotę pociągów. Pochłoną one w latach 2021–2030 ponad 19 mld zł.

Energia ze słońca

Co więcej, PKP Intercity planuje przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Przewoźnik chce też, przynajmniej częściowo, zapotrzebowanie na energię elektryczną na swoich stacjach postojowych pokryć z odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Spółka zakończyła analizy w tym zakresie i planuje pilotażowe uruchomienie farmy fotowoltaicznej na terenie bocznicy kolejowej Warszawa- -Grochów. Dzięki temu ograniczy nie tylko wydatki na energię, ale także negatywny wpływ na środowisko. 

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PKP INTERCITY

Najnowsze