Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Studia w Krakowie

Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

2023-06-26 0:05 Materiał sponsorowany

Wraz z początkiem czerwca jedna z wiodących uczelni w zakresie nauk przyrodniczych, leśnych i rolniczych w kraju uruchomiła pierwszą turę rekrutacji. Od 1 czerwca do 12 lipca 2023 r. kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnia oferuje kandydatom 31 kierunków studiów polskojęzycznych i 7 anglojęzycznych, dodatkowo pojawiły się nowe kierunki!

Krakowski Uniwersytet Rolniczy powstał w 1953 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza. Został utworzony z dwóch zlikwidowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim wydziałów – Rolniczego i Leśnego. Wyższa Szkoła Rolnicza została przemianowana na Akademię Rolniczą, a w jej nazwie pojawił się patron – Hugon Kołłątaj. W 2008 r. uczelnia uzyskała obecny status. W tym roku Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obchodzi Jubileusz 70-lecia!

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Aplikuj już teraz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje przyszłym studentom szeroki wybór kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia), a także na studiach podyplomowych. Warto przypomnieć o najważniejszych dla kandydatów datach:

 • 1.06-12.07 – czas trwania pierwszej tury rekrutacji i termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • 17.07 – ogłoszenie wyników rekrutacji oraz komunikatu o miejscu i terminie przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia,
 • 18.07-21.07 – termin składania dokumentów.

Na kandydatów czekają aż 4964 miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (z czego na studiach stacjonarnych I stopnia przygotowano 2285 miejsc, a na studiach niestacjonarnych I stopnia – 780 miejsc). Rejestracji na studia dokonamy za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegóły i zapisy na NA STRONIE UCZELNI.

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Dlaczego warto

Wielu osobom studiowanie kierunków rolniczych kojarzy się wyłącznie z pracą na roli. Warto jednak mieć na uwadze to, że również ta dziedzina mocno się rozwija. Rolnictwo w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesne. Gospodarstwa rolne, aby uzyskać efektywność produkcyjną i ekonomiczną, korzystają z wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, innowacyjnych systemów do planowania i precyzyjnego wykonywania prac (np. wysiewu, nawożenia) m.in. za pomocą dronów czy systemów GPS. Liczne instytucje i uczelnie prowadzą badania nad zwiększaniem efektywności rolnictwa lub ekologicznymi uprawami. Dlatego też studenci mogą po studiach rolniczych mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach zajmujących się ochroną środowiska lub obrotem produktów rolniczych, w placówkach badawczych, w administracji czy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy wiesz, że…

Według danych na 31 grudnia 2022 r. na krakowskiej uczelni kształciło się łącznie ponad 7 tys. studentów! W tej grupie byli studenci stacjonarni (5317 Polaków i 144 cudzoziemców) oraz niestacjonarni (1538 Polaków i 6 cudzoziemców). Ty też możesz dołączyć do tego grona!

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe Link: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Bogata oferta kierunków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oferuje kandydatom następujące kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

1.       architektura krajobrazu

2.       biogospodarka

3.       bioinformatyka i analiza danych

4.       bioinżynieria zwierząt

5.       biologia stosowana

6.       biotechnologia

7.       browarnictwo i słodownictwo

8.       dietetyka

9.       ekonomia

10.   etologia i psychologia zwierząt

11.   gastronomia i catering dietetyczny – NOWOŚĆ!

12.   geodezja i kartografia

13.   gospodarka przestrzenna

14.   inżynieria i gospodarka wodna

15.   inżynieria mechatroniczna

16.   inżynieria środowiska

17.   jakość i bezpieczeństwo środowiska

18.   leśnictwo

19.   ochrona środowiska

20.   odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

21.   ogrodnictwo

22.   rolnictwo

23.   sztuka ogrodowa

24.   technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

25.   technologia żywności i żywienie człowieka

26.   transport i logistyka

27.   weterynaria

28.   winogrodnictwo i enologia

29.   zarządzanie

30.   zarządzanie i inżynieria produkcji

31.   zootechnika

Co ciekawe, największym zainteresowaniem studentów w roku akademickim 2022/2023 cieszyły się: weterynaria, etologia i psychologia zwierząt, dietetyka, transport i logistyka. Najrzadziej wybierane były z kolei kierunki w trybie niestacjonarnym takie jak: biogospodarka, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska oraz technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Nowość: gastronomia i catering dietetyczny

Uniwersytet Rolniczy uruchomił w październiku 2023/2024 nowy kierunek studiów na Wydziale Technologii Żywności. Teraz na uczelni można studiować gastronomię i catering dietetyczny – stacjonarnie i niestacjonarnie. Warto się śpieszyć z aplikacją, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 30 zarówno na studiach stacjonarnych I st., jak i niestacjonarnych I st. Dzięki temu osoby z wykształceniem średnim i zawodowym np. technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł rozwijać się, zdobywać wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Gdzie można pracować po ukończeniu tego kierunku? Absolwenci gastronomii i cateringu dietetycznego znajdą zatrudnienie m.in. na stanowiskach kierowniczych, firmach cateringowych czy garmażeryjnych, w zakładach żywienia zbiorowego. Mogą też rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Czego się nauczysz

Na kierunku gastronomia i catering dietetyczny kształcenie trwa 7 semestrów, w czasie których studenci zdobywają wiedzę na temat najbardziej aktualnych trendów na rynku dotyczących m.in.

 • organizacji i zarządzania w gastronomi,
 • nowoczesnych systemów produkcji potraw i ich dystrybucji,
 • cateringu dietetycznego,
 • obsługi konsumenta,
 • grafiki i carvingu w owocach i warzywach,
 • neurogastronomii,
 • sztuki dekorowania stołów i potraw,
 • gastronomii molekularnej,
 • zasad projektowania nowych produktów spożywczych oraz procesów produkcji potraw,
 • doboru opakowań,
 • dziedzictwa kulinarnego,
 • podstaw dietetyki,
 • przygotowywania potraw i jadłospisów dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych czy kulturowych,
 • przygotowania potraw tradycyjnych i regionalnych.

Dodatkowo studenci zdobywają też cenne umiejętności podczas praktyk zawodowych, gdzie zetkną się z realnymi problemami firm gastronomicznych. Krakowska uczelnia koncentruje się na rozwoju tzw. kompetencji miękkich, co przydaje się w kontaktach z potencjalnym pracodawcą. Dlatego też pojawiają się takie przedmioty jak m.in. savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i negocjacje, tworzenie biznesplanów czy zarządzanie karierą.

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Kierunki anglojęzyczne

Możliwość studiowania kierunków w języku angielskim to nie tylko oferta dla osób zza granicy, ale też dla młodych Polaków, którzy widzą siebie m.in. w instytucjach lub organizacjach unijnych skoncentrowanych na pozyskiwaniu funduszy, w zagranicznych instytucjach badawczych lub chciałaby pozostać na uczelni i kształcić kolejne pokolenia studentów. Wśród kierunków w języku angielskim na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie do wyboru są:

1. International Master of Horticultural Science, II st

2. Environmental and Plant Biotechnology, II st.

3. Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st.

4. Enviromental Protection, II st.

5. Agriculture, I, II st.

6. Food Engineering, II st.

7. Food Processing, Safety and Quality, I st.

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

A może bioinformatyka i analiza danych?

To kolejna, całkiem świeża propozycja Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od zeszłego roku na uczelni można studiować bioinformatykę i analizę danych (studia I st.). Po 7 semestrach absolwenci uzyskują tytuł zawodowego inżyniera. Studenci są wybierani na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Pod uwagę brane są: matematyka (poziom rozszerzony) oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, informatyka lub fizyka z astronomią (poziom podstawowy lub rozszerzony). Jeśli twoje zainteresowania krążą wokół biologii, matematyki, programowania bądź wykorzystania narzędzi informatycznych w celu opisu, analizy danych biologicznych i przetwarzania dużych zbiorów danych – to bioinformatyka i analiza danych są właśnie dla ciebie! Ukończenie tego kierunku otwiera absolwentom drogę m.in. do firm farmaceutycznych, bioinformatycznych, laboratoriów diagnostycznych, badawczych, usługowych, placówek klinicznych bądź placówek oceny genetycznej roślin i zwierząt.

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych

Jeśli zakończyłeś pewien etap nauki (masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra) na pokrewnym kierunku, a teraz chciałbyś znów studiować – na Uniwersytecie Rolniczym masz taką możliwość:

 • Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia - NOWOŚĆ
 • Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
 • Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
 • Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki
 • Edukacja przyrodniczo-leśna
 • Florystyka
 • Integrowana produkcja rolnicza
 • Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej
 • Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
 • Pszczelarstwo
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
 • Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej
 • Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Użytkowanie lasu i transport leśny
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
 • Żywienie człowieka i dietetyka
 • Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli).

Więcej na temat studiów podyplomowych znajdziesz NA STRONIE UCZELNI.

Jubileusz działalności uczelni

Już od 70 lat Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest samodzielną jednostką edukacyjną. Obchody Jubileuszu odbędą się 6-7 lipca 2023 r. pod hasłem „Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Program obchodów:

1. DZIEŃ – czwartek, 6.07.2023 r.

Na ten dzień zaplanowano odsłonięcie wmurowanej w Dworku URK tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę (pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie). Dodatkowo w Centrum Kongresowym URK (al. 29 Listopada 46) odbędą się referaty plenarne, m.in. prof. dr. hab. inż. Jacka Popiela, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz (na temat nowych wyzwań i możliwości na rynku żywności i zdrowia), prof. dr. hab. inż. Tadeusza Uhla (na temat technologii kosmicznych dla natury i rolnictwa). Z kolei Biblioteka Główna URK (hol Centrum Kongresowego URK przygotuje wystawę okolicznościową. Tego dnia odbędzie się także prezentacja technologii opracowanych przez Zespoły Badawcze URK (teren przed Centrum Kongresowym URK). Pierwszy dzień Jubileuszu zostanie zwieńczona Uroczystym Koncertem Jubileuszowym w Klubie Akademickim „Arka”(ul. Klemensiewicza 3);

2. DZIEŃ – piątek, 7.07.2023 r.

Następnego dnia, również w Centrum Kongresowym URK, odbywać się będą 2 równoległe sesje: z okazji 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Poruszana w referatach tematyka w ramach stulecia WRE dotyczyć będzie m.in. zmian klimatycznych i możliwości uprawy niemodyfikowanych genetycznie odmian soi, aspektów ekonomicznych, środowiskowych i produkcyjnych zielonego ładu, czy dezagraryzacji wsi i gospodarstw rolnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście postępu biologicznego. Z kolei w ramach obchodów 70-lecia WHiBZ przedstawiane referaty dotyczyć będą m.in. dynamicznego rozwoju nauk zootechnicznych na URK, neuroendokrynnej regulacji procesów fizjologicznych, żywieniowych metod ograniczania emisji metanu w chowie krów mlecznych, inteligentnych technologii w zootechnice, badań nad biologią i biotechnologią rozrodu zwierząt czy nowych technologii w badaniach pszczół. 

Video Mapping 3D odbędzie się w środę, 5 lipca 2023 r. o godz. 21.00, elewacja budynku Collegium Godlewskiego, al. Mickiewicza 21 w Krakowie.

Wybór kierunku dalszego kształcenia, a później zgodnej z naszymi kompetencjami, satysfakcjonującej pracy to nie lada wyzwanie dla młodych ludzi. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie daje kandydatom szeroki wybór kierunków i kształcenie na najwyższym poziomie, dlatego weź udział w rekrutacji – masz czas do 12 lipca! Powodzenia!

Studia w Krakowie

i

Autor: Materiały prasowe