pacjent onkologiczny

i

Autor: SHUTTERSTOCK pacjent onkologiczny

Ochrona zdrowia

Organizacje pacjenckie pełne obaw… Co dalej z polityka lekową

2023-11-28 4:25

O tym, że system ochrony zdrowia w Polsce wymaga długotrwałych reform, doskonale wiedzą i sami decydenci, i przedstawiciele organizacji pacjenckich, i oczywiście pacjenci. Obawiając się o dalszą realizację polityki lekowej, 60 organizacji pacjenckich wystosowało do Ministra Zdrowia apel, w którym piszą: „Zwracamy się do Pana z apelem o zachowanie ciągłości podejmowania decyzji w dziedzinie polityki lekowej, a w szczególności o podjęcie decyzji w sprawie udostepnienia terapii w ramach zaawansowanych procesów refundacyjnych. Mamy nadzieję, że wiele grup pacjentów uzyska dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia w ramach obwieszczenia, które wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku”.

Organizacje pacjenckie obawiają się bowiem, że czas realizacji zmiany władzy, może niekorzystnie wpłynąć na politykę lekową i zachwiać kontynuacją pozytywnego trendu udostępniania nowych terapii.

– Przede wszystkim chcielibyśmy zachowania ciągłości procesów decyzyjnych – podkreśla Dorota Korycińska, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy. – System ochrony zdrowia w Polsce wymaga długotrwałych reform. Rosnący czas oczekiwania na udzielenie świadczeń, kłopoty kadrowe, to tylko niektóre z wyzwań. Jednak istnieje część decyzji, które mogą być podejmowane na bieżąco. W dziedzinie polityki lekowej jest to cykliczna publikacja obwieszczeń refundacyjnych. Zdajemy sobie sprawę ze zwyczaju braku podejmowania zobowiązań w okresie zmiany władzy. Niemniej, wiele grup pacjentów, zwłaszcza onkologicznych, zarówno zmagających się z często, jak i rzadko występującymi nowotworami, chce otrzymać szansę na dłuższe życie w lepszej jakości. Wiele technologii lekowych daje na to szanse. Stąd tak ważne jest zachowanie ciągłości procesów decyzyjnych.

– W ramach Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej działa grupa zabiegająca o zapewnienie leczenia, odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej. Pomimo wielu niezaprzeczalnych sukcesów, udostępniania nowych opcji terapeutycznych w ostatnich latach, wielu chorych nie może liczyć na dostęp do terapii dających szanse na dłuższe życie w lepszej jakości. Od wielu miesięcy organizacje członkowskie zabiegają chociażby o nowelizację schematu leczenia chorób hematoonkologicznych czy korekt w dostępie do terapii chorych z rakiem piersi. Zamrożenie działań ministerstwa uniemożliwiłoby osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Organizacje pacjenckie obawiają się niekorzystnej sytuacji finansowej w systemie ochrony zdrowia i jej konsekwencji. Zdają sobie sprawę z tego, że w najbliższych latach będzie problem z realizacją obietnic wzrostu finansowania systemu. A to z pewnością odbije się na możliwości kontynuacji trendu „nadganiania” dystansu, jaki dzieli poziom leczenia refundowanego w Polsce w porównaniu z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych.

– Nie jest naszym celem budowanie poczucia zagrożenia. Wiemy jednak, że w wielu obszarach terapeutycznych pacjenci oczekują zmian. Obawiamy się spowolnienia tego procesu. A dla pacjentów to kwestia zdrowia i życia – mówi Dorota Korycińska.

Apel trafił także do Prezydium sejmowej Komisji Zdrowia.

Poradnik Zdrowie: chemioterapia
Najnowsze artykuły