Super Express» Twoje pieniądze» Opinie ekspertów» Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w jednostce ZUS właściwej dla miejsca zameldowania. W Zakładzie należy przedłożyć również wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie zaświadczenie o stanie zdrowia.

Zaświadczenie wystawiane jest na druku N-9. Obok zaświadczenia istotna jest cała dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty, które informują o stanie zdrowia poszkodowanego. Ponadto osoba starająca się o jednorazowe odszkodowanie musi dysponować protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, kartą wypadku, dokumentacją wypadku w szczególnych okolicznościach (jeżeli taki wypadek miał miejsce) bądź też - jeżeli istnieje - prawomocnym wyrokiem sądu pracy.

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij nk udostepnij
Najnowsze plotki i skandale zawsze z Tobą. se.pl na komórce i tablecie!
Najczęściej komentowane
se app Pobierz na iPhone Pobierz na iPad Pobierz na Androida