WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV

Coraz więcej samochodów na Mazowszu

02.11.2016, godz. 13:27
Warszawa, korek, ruch samochodowy, centrum, palma, rondo de gaullea
foto: FOTO SE

W województwie mazowieckim w 2015 r. zarejestrowanych było 4236,5 tys samochodów i ciągników, czyli o 4,0 proc. więcej niż przed rokiem – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W grupie tej większość stanowiły samochody osobowe (74,8 proc.).

Samochodów osobowych na Mazowszu było 3170,4 tys., tj. o 4,2 proc. więcej niż w 2014 r.

„W 2015 r. zaobserwowano zmiany w strukturze samochodów osobowych zarówno pod względem masy całkowitej, jak i grup wiekowych oraz rodzaju stosowanego paliwa" - zauważają analitycy Urzędu Statystycznego.

Większość samochodów osobowych (71,9 proc.) miała powyżej 10 lat, zaś udział pojazdów w wieku do 5 lat zwiększył się w skali roku o 0,5 p. proc. do poziomu 15,8 proc.. Udział samochodów osobowych posiadających silniki benzynowe zmniejszył się z 53,4 proc. w 2014 r. do 52,9 proc. w 2015 r. na korzyść pojazdów z silnikami wysokoprężnymi (wzrost z 27,8 proc. w 2014 r. do 28,8 proc. w 2015 r.). Zmniejszył się udział samochodów osobowych na gaz płynny (LPG) z 18,1 proc. do 17,6 proc. w 2015 r.

Na koniec 2015 r. w województwie mazowieckim na 1000 osób przypadały 593 samochody (przed rokiem – 570). Najwyższą wartość tego wskaźnika zanotowano w powiatach sierpeckim (760) i płockim (731), najniższą zaś w Ostrołęce (431) i Radomiu (445).

W 2015 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 16,7 tys. autobusów, tj. o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem. Autobusy o pojemności do 15 miejsc stanowiły 9,8 proc. (w 2014 r. – 10,4 proc.), a o pojemności od 16 do 45 miejsc – 25,8 proc. (w 2014 r. – 25,4 proc.) ogółu tych pojazdów. Podobnie jak w 2014 r., większość autobusów miała powyżej 10 lat - ich udział wyniósł 73,5 proc. (w 2014 r. – 73,9 proc.). Z ogólnej liczby autobusów pojazdy z silnikami wysokoprężnymi stanowiły 91,6 proc. (w 2014 r. – 91,5 proc.).

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 261,6 tys. i była o 10,8 proc. większa niż przed rokiem. Największy udział stanowiły samochody osobowe – 78,6 proc., a najmniejszy autobusy – 0,4 proc.. Wzrosła liczba rejestracji autobusów (o 27,0 proc.), ciągników siodłowych (o 21,8 proc.) i samochodów osobowych (o 12,4 proc.). Spadła liczba rejestracji ciągników rolniczych (o 21,1 proc.) i samochodów ciężarowych (o 8,7 proc.). Spośród nowo rejestrowanych pojazdów, pojazdy fabrycznie nowe stanowiły: dla ciągników siodłowych – 73,8 proc., samochodów ciężarowych – 63,2 proc., samochodów osobowych – 55,1 proc.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: