Bełchatów: Ruszyły pożyczki w ramach "Tarczy Antykryzysowej". Ile można dostać?

2020-04-02 13:23 mj-s
Bełchatów: Ruszyły pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowej. Ile można dostać?
Autor: Pixabay/ ccfb Bełchatów: Ruszyły pożyczki w ramach "Tarczy Antykryzysowej". Ile można dostać?

Ruszyły pierwsze mechanizmy wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Bełchatowski Powiatowy Urząd Pracy dziś (2 kwietnia) ogłosił nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w ramach Funduszu Pracy. Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma ograniczeń czasowych na aplikowanie, ale pożyczki będą udzielane do wyczerpania limitu środków.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro
  • który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku Bełchatowa to oczywiście PUP przy ulicy Bawełnianej 3.

Z racji panujących obostrzeń, dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać poprzez: serwis praca.gov.pl, platformę e-PUAP bądź tradycyjną korespondencją na adres bełchatowskiego pośredniaka.

Dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie z dopiskiem „Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców" wraz z datą ich złożenia, do urny ustawionej przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie przygotowana będzie stosowna umowa cywilno – prawna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I WSZELKIE FORMULARZE można pobrać TUTAJ

Ewakuacja szpitala w Toruniu z powodu koronawirusa

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.