W Białymstoku powstanie nowy parking. "Nie zostanie wycięte ani jedno drzewo"

2019-12-05 12:00 jch
W Białymstoku powstanie nowy parking. Nie zostanie wycięte ani jedno drzewo
Autor: UM Białystok W Białymstoku powstanie nowy parking. "Nie zostanie wycięte ani jedno drzewo"

Wzdłuż ul. Wł. Jagiełły, przy cmentarzu prawosławnym, powstaną 4 zatoki – łącznie będzie 18 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Zostaną wykonane także chodniki, przebudowany będzie kabel telekomunikacyjny, a na skarpach wykopów i nasypach zostaną założone zieleńce.

Urzędnicy podkreślają, że przy realizacji tej inwestycji "nie zostanie wycięte ani jedno drzewo, choć według pierwotnych założeń projekt obejmował konieczność usunięcia nawet ponad 170 drzew". Podczas wprowadzania zmian w planie inwestycji szukano kompromisu, który pozwoliłby utworzyć miejsca postojowe, a jednocześnie zachować rosnące tam drzewa oraz siedliska stwierdzonych na tym terenie jeży, objętych ochroną gatunkową.   

– Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu zakresu inwestycji ze względu na głosy mieszkańców, którym zależało na ochronie przyrody. Tym samym stosujemy się też do wytycznych przyjętych przy realizacji inwestycji drogowych, zakładających minimalną ingerencję w zieleń wysoką – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.