Wybory 2019: Kandydaci do Senatu w Białymstoku. Okręg nr 60 [LISTA]

2019-09-05 13:23 jch
Wybory 2019: Kandydaci do Senatu w Białymstoku. Okręg nr 60 [LISTA]
Autor: archiwum se.pl Wybory 2019: Kandydaci do Senatu w Białymstoku. Okręg nr 60 [LISTA]

Wybory parlamentarne 2019 już w niedzielę 13 października. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów do Senatu. Zobacz, kto kandyduje do Senatu w okręgu nr 60, który swoim obszarem obejmuje powiaty: białostocki, sokólski oraz Białystok. W tym okręgu cztery osoby będą walczyć o mandat senatora.

Wybory 2019 już 13 września. Wybierzemy 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do Senatu. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godziny 7 do 21. Zobaczcie, kto kandyduje do Senatu z okręgu nr 60.

Wybory 2019: Kandydaci do Sejmu i Senatu [WOJ. PODLASKIE]

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że prawo udziału w wyborach parlamentarnych 2019 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

Wybory 2019: Kandydaci do Senatu w Białymstoku. Okręg nr 60 [LISTA] obszary powiatów: białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok

Dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Podajemy po przecinku: numer na liście, nazwisko i imię kandydata, zawód, miejscowość zamieszkania, komitet, przynależność do partii politycznej lub poparcie.

  1. DOBRZYŃSKI Jan, Inżynier Ochrony Środowiska, Białystok, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
  2. GROMKO Mariusz Krzysztof, przedsiębiorca, Białystok, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
  3. JANKOWSKA Wanda, nauczyciel historii, Choroszcz, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU, nie należy do partii politycznej
  4. NIKITOROWICZ Zbigniew, dziennikarz, Białystok, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP