Lubuskie: Jesteś bardzo dobrym uczniem! Urząd ma dla Ciebie stypendium

2020-09-30 5:41 em
Gorzów szkoła
Autor: Materiały I LO w Gorzowie. Stypendia czekają na najzdolniejszych uczniów.

Urząd Marszałkowski realizuje program stypendialny Lubuskie Talenty. Najlepsi uczniowie w regionie mogą otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie. Wnioski trzeba złożyć do 16. października.

Urząd Marszałkowski ma pieniądze dla 340 stypendystów - 140 ze szkół podstawowych i 200 ze szkół średnich. Żeby się o nie ubiegać trzeba mieć naprawdę bardzo dobre stopnie. Liczy się świadectwo z poprzedniego roku szkolnego.

Trzeba mieć średnią ocen 5,33 z przedmiotów kierunkowych czyli fizyki, chemii i języków obcych oraz taką samą średnią ogólną ze wszystkich przedmiotów na świadectwie. 

Trzeba także złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim np. w delegaturze w Gorzowie i trzeba to zrobić do 16. października. Więcej szczegółów znajdziecie na www.lubuskie.pl.