Wybory 2023

Wybory parlamentarne 2023. Najbardziej znani lubuszanie kandydujący do sejmu. Czy znasz ich poza polityką?

2023-09-12 16:10

Wybory parlamentarne 2023 w Polsce ruszają już za nieco ponad miesiąc, bo 15 października. Znamy już listy wszystkich kandydujących do sejmu z województwa lubuskiego. Niektóre nazwiska są bardzo znane.

Znani politycy, ludzie sportu i nie tylko. W województwie lubuskim jest naprawdę spora lista ważnych osobistości, które społeczność kojarzy nie tylko z polityki.

Stworzyliśmy ranking najpopularniejszych lubuszan, którzy kandydują do sejmu. Czy znałeś/aś ich przeszłość?

Najpopularniejsi lubuszanie w wyborach 2023

Co należy zrobić, aby zagłosować w wyborach?

Aby móc wrzucić kartę wyborczą do urny w wyborach do Sejmu i Senatu, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Trzeba posiadać obywatelstwo polskie i najpóźniej w dniu głosowania mieć ukończone 18 lat. A także posiadać

  • pełnię praw publicznych – prawa głosowania nie mają osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pełną zdolność do czynności prawnych – prawa głosowania nie mają osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pełnię praw wyborczych – nie można być pozbawionym praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w PolsceW spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

  • zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy;
  • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania;
  • nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.
Najważniejsze wybory. Debata [10.09.2023]
Sonda
Czy weźmiesz udział w wyborach 2023?