Koszalin. Rozpoczął się wyścig po wielkie pieniądze. Każdy może skorzystać!

Koszalin. Rozpoczął się wyścig po wielkie pieniądze. Każdy może skorzystać!
Autor: materiały prasowe Koszalin. Rozpoczął się wyścig po wielkie pieniądze. Każdy może skorzystać!

W poniedziałek ruszył nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Potrwa on do 21 marca. Miasto na realizację zwycięskich pomysłów przeznaczyło najwyższą jak dotąd kwotę 3 mln 420 tys. zł. W ubiegłorocznej, ósmej edycji do wydania były blisko 3 mln zł.

Jak podał koszaliński magistrat, pula finansowa na projekty ogólnomiejskie wynosi 1,3 mln zł i po 120 tys. zł na każde z 17 osiedli. Ponadto 80 tys. zł przeznaczone jest na promocję i organizację Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (KBO 2022). Miasto na jego realizację wyda łącznie 3 mln 420 tys. zł, najwięcej z dotychczasowych edycji. Nabór projektów ogólnomiejskich i osiedlowych do KBO 2022 rozpoczął się 1 marca i prowadzony będzie do 21 marca.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. Może to zrobić indywidualnie, z grupą znajomych, sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Projekty muszą być składane na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.budzetobywatelski.koszalin.pl. Można tego dokonać poprzez wymienioną stronę internetową, osobiście w siedzibie magistratu lub drogą pocztową, śląc projekt pod adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Kobieta zdemolowała w środku nocy stację benzynową w Rymaniu. Padły strzały

Z informacji przekazanych przez magistrat wynika, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, podobnie jak w ubiegłym roku, listę z podpisami osób popierających projekt można dołączyć w późniejszym czasie. Dla projektów osiedlowych wymaganych jest jeden lub pięć podpisów w zależności od osiedla, a dla projektów ogólnomiejskich należy ich zebrać 30 od mieszkańców Koszalina. Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej potrwa do 15 czerwca.

Głosować na zgłoszone projekty osiedlowe można będzie od 1 czerwca do 17 września, a na ogólnomiejskie od 21 września do 12 października. Ogłoszenie wyników planowane jest między 13. a 18. października.

Dla Koszalina (woj. zachodniopomorskie) to dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego. W ubiegłorocznej do wydania były blisko 3 mln zł, w tym 1 mln zł w puli na projekty ogólnomiejskie i po 114 tys. zł na każde z 17 osiedli. Spośród 21 projektów ogólnomiejskich, na które można było oddać głos, do realizacji w 2021 r. został wybrany ten zakładający utworzenie w Koszalinie, w miejscach publicznych, 40 „punktów życia” z ogólnodostępnymi defibrylatorami AED oraz organizację szkoleń obsługi tych urządzeń.