Wielka akcja Straży Granicznej! Nielegalni pracownicy w białogardzkiej gastronomii

2020-06-26 22:45 bs
Wielka akcja Straży Granicznej! Nielegalni pracownicy w białogardzkiej gastronomii
Autor: materiały prasowe Wielka akcja Straży Granicznej! Nielegalni pracownicy w białogardzkiej gastronomii

12 cudzoziemców z Ukrainy i Turcji pracowało nielegalnie w jednej z białogardzkich firm z branży gastronomicznej – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy 25 czerwca zakończyli tam kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali pracę świadczoną przez 26 cudzoziemców. Wobec 11 cudzoziemców stwierdzili brak wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy, a w jednym przypadku praca była wykonywana przez cudzoziemca, który przebywał na terytorium Polski bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu.

Dodatkowo 14 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednich zezwoleniach na pracę. Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody i powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie.

Autobus spadł z wiaduktu! Dramatyczna relacja świadka.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.