Matura 2023 język angielski

i

Autor: Artur Hojny/Super Express

Egzamin ustny

Matura ustna: polski. Pytania z 17 maja są znane. Pula pytań 13-15. Sprawdź, co było na ustnym polskim!

2023-05-17 13:14

Trwa matura ustna. Polski stresuje wielu uczniów, boją się, czy poradzą sobie z odpowiadaniem na pytania przed komisją. Matura ustna z polskiego jest rozłożona w czasie. Każdy z maturzystów zdaje ją innego dnia o innej godzinie. Pytania z matury ustnej 2023 z polskiego są jawne. Sprawdzamy, jakie pytania wylosowali maturzyści. Zobaczcie pulę pytań 9-11, 11-13, 13-15 i 15-17. Co na ustnym polskim w środę, 17 maja 2023?

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 17 maja, tura 13-15

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim w środę, 17 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 13-15:

 • 19. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 13. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 105. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • niejawne: "wiersz o matce był i motyw matki w utworach literackich"

Pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 17 maja 2023, tura 13-15:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 17 maja, tura 11-13

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim w środę, 17 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 11-13:

 • 24. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • Jakie znaczenie ma tytuł dla zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 17 maja 2023, tura 11-13:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 16 maja, tura 15-17

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim we wtorek, 16 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 15-17:

 • Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 104 Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 63. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 48. Mo­tyw zbrod­ni i kary. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.
 • 33. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 85. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 12. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • niejawne: obraz powstania listopadowego

Pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 16 maja 2023, tura 15-17:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 16 maja, tura 13-15

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim we wtorek, 16 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 13-15:

 • Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 90. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 16 maja 2023, tura 13-15:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 16 maja, tura 11-13

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim we wtorek, 16 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 11-13:

 • 65. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 22. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi.
 • Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 110. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 87. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

A pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 16 maja 2023, tura 11-13:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 16 maja, tura 9-11

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim we wtorek, 16 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 9-11:

 • 23. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

A pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 16 maja 2023, tura 9-11:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 15 maja, tura 15-17

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim w poniedziałek, 15 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 15-17:

 • 23. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 62. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 13. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 91. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 38. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dalszej części artykułu poniżej sprawdzicie, jakie były pytania na ustnym polskim od 12 maja 2023.

A pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 15 maja 2023, tura 15-17:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 15 maja, tura 13-15

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim w poniedziałek, 15 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 13-15:

 • 84. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 33. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 17. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dalszej części artykułu poniżej sprawdzicie, jakie były pytania na ustnym polskim od 12 maja 2023.

A pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 15 maja 2023, tura 13-15:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 15 maja, tura 11-13

Aktualizacja: Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego. Czekamy na informacje, co znalazło się w puli pytań na ustnym polskim w poniedziałek, 15 maja. Tematy i pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, tura 11-13:

 • 99. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 53. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 21. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dalszej części artykułu poniżej sprawdzicie, jakie były pytania na ustnym polskim od 12 maja 2023.

A pod tym wpisem na Twitterze znajdziecie zebrane pytania z matury ustnej z polskiego z 15 maja 2023, tura 11-13:

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 13 maja, tura 13-15

Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, pula pytań z 13 maja, tura 13-15 prezentuje się następująco:

 • 73. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 68. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 22. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 61. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 100. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 13 maja, tura 11-13

Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, pula pytań 13 maja, tura 11-13 prezentuje się następująco:

 • 64. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 18. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 30. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 83. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 49. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 12 maja, tura 13-15

Zbieramy kolejne pytania z matury ustnej 2023 z polskiego, pula pytań tura 13-15 prezentuje się następująco:

 • 5. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 90. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 87. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Matura ustna: polski 2023. Pytania z 12 maja, tura 11-13

Matura ustna 2023 z polskiego rozpoczęła się 10 maja. Na egzaminie ustnym uczniowie muszą stanąć przed komisją i przygotować odpowiedź ustną na wylosowane pytanie. Przypomnijmy, że pula pytań jest jawna, w ramach przygotowania do egzaminu wystarczy więc przygotować się z pytań, które są na liście. Dzięki temu rozmowa przed komisją powinna być mniej stresująca, a sama matura ustna - o wiele łatwiejsza. Maturzyści wspierają się nawzajem podczas matury ustnej 2023 z polskiego. Wymieniają się informacjami na temat tego, jakie pytania były już na maturze ustnej z polskiego. Dzięki temu wiemy, że 12 maja 2023 w puli pytań tury 11-13 znalazły się między innymi następujące zagadnienia:

 • 107. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
 • 67. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 50. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • 105. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
Nasi Partnerzy polecają