Kaliningrad

Drogowcy wymazują Kaliningrad. Pierwsze znaki z nazwą Królewiec już stoją! [Zdjęcia]

2023-05-31 12:27

Do połowy czerwca olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wymieni wszystkie tablice drogowe z nazwą "Kaliningrad". Nazwa miasta, zgodnie z decyzją Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych, zostanie zmieniona na "Królewiec". Pierwsze nowe znaki już stoją. Gdzie dokładnie? Szczegóły w materiale poniżej.

Rozpoczęła się wymiana tablic z nazwą "Kaliningrad". Gdzie zobaczymy już Królewiec?

W środę (31 maja) Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad poinformowała, że wymieniono już pierwsze tablice z nazwą "Kaliningrad". W miejscu tej nazwy pojawiła się nazwa "Królewiec". Nowe tablice zamontowano już w Dywitach i Dobrym Mieście przy drodze krajowej nr 51 oraz w Wozławkach i Lutrach przy drodze krajowej nr 57.

Wymianę wszystkich tablic z nazwą "Kaliningrad", których w sumie jest w regionie 26, zapowiedziano do połowy czerwca. Tablice te będą wymieniane przy drogach krajowych nr 51, 54, 57 oraz S16 i S51.

- Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi na bieżące utrzymanie dróg, część z tego oznakowania wytypowaliśmy do wymiany - 14 szt. Na pozostałych 12 tablicach treść zostanie skorygowana poprzez naklejenie nowej nazwy Królewiec. Cała operacja zmiany oznakowania łącznie będzie kosztowała ok. 60 tys. zł - podało GDDKiA.

Królewiec zamiast Kaliningradu. Skąd taka decyzja?

Jak podało MRiT wydanie zalecenia, by stosować nazwę Królewiec, było inicjatywą samorządowców, popartą wnioskiem ministra rozwoju i technologii. Pozytywną opinię wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort podkreślił, że Polska wraca do tradycyjnego nazewnictwa, związanego z naszą historią i dziedzictwem kulturowym. Zmiana na charakter symboliczny i nie odnosi się do przynależności państwowej obwodu królewieckiego - zaznaczyło ministerstwo i wskazało, że zmiana nie wprowadza nowych obowiązków dla przedsiębiorców ani konieczności aktualizowania dokumentów. Nazwa Królewiec będzie za to uwzględniana na mapach – dodał resort.

Historia Kaliningradu

Kaliningrad jako miasto został założony wokół zamku wzniesionego w 1255 r. przez Krzyżaków u ujścia Pregoły. Zamek ten nazwano Coningsberg, czyli Królewska Góra, na cześć króla Czech – Przemysła II Ottokara, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich wyprawy przeciwko Prusom. Miasto po litewsku tradycyjnie nazywane jest Karaliaučius, po łotewsku Karalaučiem, po czesku Královec, zaś jego historyczna rosyjska nazwa to Korolewiec.

Królewiec przez wieki był stolicą pruskiej prowincji, działał tu słynny uniwersytet - Albertyna, na którym wykładał m.in. Immanuel Kant.

Miasto po II wojnie światowej weszło w skład ZSRR, a pruską prowincję (Prusy Wschodnie) w sposób sztuczny podzielono między Polskę, a Rosję. Granica poprzecinała ziemie należące przed wojną do jednego właściciela, np. słynna piramida w Rapie jest grobowcem rodziny von Fahrenheidów, których pałac znajdował się w miejscu przyznanym Związkowi Radzieckiemu.

Nazwa Kaliningrad zastąpiła Królewiec w 1946 roku i była hołdem złożonym współpracownikowi Stalina M.I. Kalininowi, który m.in. był współodpowiedzialny za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 r.

Bachmut ciągle walczy?! Komandor Dura o sytuacji w Ukrainie [RAPORT ZŁOTOROWICZA]
Źródło: Pierwsze znaki drogowe z nazwą Królewiec już stoją. Wkrótce wymiana kolejnych! [ZDJĘCIA]