TE ZADANIA będą realizowane w Opolu w 2020 r. Sprawdź, na co wydamy blisko 100 tys. zł!

2019-11-19 8:54
Pieniądze
Autor: jarmoluk/Pixabay Sprawdź, na co wydamy pieniądze w ramach Inicjatyw Lokalnych 2020 r.

W ramach najnowszej Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy złożyli 25 wniosków. Tak zaczęła się droga spisanych pomysłów mieszkańców, które przeszły przez formalną i merytoryczną ocenę (w sobie odpowiednich wydziałach Urzędu Miasta Opola). Po ocenie i przyznaniu punktacji, inicjatywy oceniał prezydent miasta.

Wszystkie wnioski zostały złożone w ramach tych 10-ciu obszarów:

  • działalność wspomagająca rozwój lokalnych wspólnot (to głównie budowa, rozbudowa, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków);
  • działalność charytatywna;
  • pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie świadomości narodowej;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych (to również działania szerzące świadomość językową);
  • kultura, sztuka;
  • promocja;
  • edukacja, oświata;
  • działalność związana z kulturą fizyczną;
  • ochrona przyrody;
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Wszystkie zadania zgłoszone w tych obszarach zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola. Pomysły były punktowane i przekazane do oceny prezydentowi miasta.

Arkadiusz Wiśniewski wybrał przedstawione niżej wnioski:

Zielone Szczepanowice - 10 000 zł

Rewitalizacja podwórza przy ul. Plebiscytowej 103, 105, 107, 1go Maja 42, 44, 46 oraz Kraszewskiego 1, 3, 5, 7 - 9 962,29 zł

Bezpieczny Senior na drodze - 10 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym - 10 000 zł

Wiek to tylko cyfra - 10 000 zł

„Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatach, krzewach i drzewie” - 10 000 zł

Parkrun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego - 5 600 zł

Strefa aktywności społecznej - 10 000 zł

Wyposażenie kuchni Klubu Seniora „Chaberek” - 10 000 zł

Zestaw Zabawowy na placu SP nr 20 w Opolu - 9 794,50 zł

Wszystkie zadania opiewają łącznie na 95 356,79 zł. i będą realizowane w 2020 r.

Jak działa Inicjatywa Lokalna?

Zasady mówią jasno, że wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, ewentualnie świadczenia pieniężne.

Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku.