Różaniec

i

Autor: brak danych

Jak odmawiać różaniec

2021-10-05 9:09

Nie można tego robić bezrefleksyjnie. Chodzi o to, żeby odmawiając modlitwę, jednocześnie rozważać jej treść, dociekać, o co w niej chodzi. Szczególnie każda z dwudziestu tajemnic musi być poddawana rozważaniu.

Na początek trzeba się przeżegnać. Następnie odmówić „Wierzę w Boga”, „Ojcze Nasz”, 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i „O mój Jezu”.

Przed rozważaniem każdej z tajemnic podaje się, do jakiego zbioru zalicza się ta tajemnica. Jeśli np. do radosnych, mówi się „radosna”. Następnie odmawia się „Ojcze nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i „O mój Jezu”.

Tajemnice to elementy czterech części różańca: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Zawierają po pięć tajemnic, w sumie jest ich 20, a wszystkie przedstawiają zdarzenia z życia Jezusa i Maryi, tym samym streszczając ewangelię.

Zaczynamy od tajemnic radosnych. Przykładowa treść tajemnicy (Radosna, Narodzenie Pana Jezusa): „Przebudź się człowiecze, dla ciebie, powtarzam, dla ciebie - Bóg stał się człowiekiem!. Tak długo wyczekiwany przez ludzkość Bóg - nadszedł. Lecz nie w majestacie, jak się spodziewano, tylko w skrajnym ubóstwie. Z miłosierdzia ku ludziom słowo stało się Ciałem, a Ty Maryjo Drogą, po której na ziemię zstąpiła Miłość. Naucz nas zawierzenia Miłości Bożej”.

Przed odmówieniem tajemnic światła, bolesnych i chwalebnych można pominąć modlitwy wstępne („Ojcze nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i „O mój Jezu”). Na zakończeniu całego różańca odmawia się „Pod Twoją obronę”, robi się znak krzyża i mówi się Amen.

Tajemnice radosne:

1.Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

2.Nawiedzenie św. Elżbiety

3.Narodziny Jezusa

4.Ofiarowanie Jezusa w świątyni

5.Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice światła:

1.Chrzest Jezusa w Jordanie

2.Wesele w Kanie Galilejskiej

3.Głoszenie Królestwa Bożego

4.Przemienienie na górze Tabor

5.Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:

1.Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

2.Biczowanie Jezusa

3.Cierniem ukoronowanie

4.Droga krzyżowa

5.Ukrzyżowanie

Tajemnice chwalebne:

1.Zmartwychwstanie Jezusa

2.Wniebowstąpienie Jezusa

3.Zesłanie Ducha Świętego

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5.Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

O modlitwie różańcowej oraz roli kultu maryjnego w katolicyzmie mówi ojciec Dariusz Nowicki z Zakonu Paulinów:

Różaniec jest formą modlitwy, wydawać by się mogło maryjnej, ale jak przypomniał Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, jest to modlitwa nie tylko maryjna, ale wręcz chrystologiczna, czyli związana z refleksją nad osobą Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej. W Różańcu rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Tak więc zwracając się do Maryi, jednocześnie przez Jej wstawiennictwo zwracamy się do Pana Boga. To modlitwa medytacyjna w tym sensie, że powtarzając słowa Różańca, w tym np. Pozdrowienia Anielskiego, a więc słowa Archanioła Gabriela wypowiadane do Matki Bożej w czasie Zwiastowania, rozważamy jakąś tajemnicę. Rozważamy tajemnice Zwiastowania, Nawiedzenia św. Elżbiety, wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Stąd określenie „modlitwa medytacyjna”.

Co do kultu maryjnego, był on wyznawany i sprawowany od początku chrześcijaństwa, które powstało jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu w Judei. Nie stoi on oczywiście w sprzeczności z boskością Jezusa, czy samego Boga. Jest ważny i wielu ludzi odkrywa w nim bliskość z Wszechmogącym. Biblijną podstawą tego kultu jest moment, w którym Jezus cierpiący na krzyżu wskazał swojemu uczniowi Maryję na matkę, mówiąc „oto matka twoja”, a ten wziął ją od tej chwili do siebie. Widzimy w tym zapowiedź obecności Matki Boskiej w Kościele od jego zarania.

Mówi się o Polakach, że są narodem maryjnym. Zarzucają nam nawet, że za bardzo. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu stawiano taki sam zarzut. Ale przecież wiemy, że opierając się na kulcie maryjnym, wygrał. Przeprowadził polski Kościół przez trudne czasy komunizmu, walki z Kościołem, był nawet więziony przez 3 lata. Zresztą sam powiedział: „wszystko postawiłem na Maryję”. Pięknie zapisał w pamiętnikach, że całe życie oddał Matce Bożej. Ten kult Maryi wyniósł z domu, co tylko pokazuje, jak mocna jest u nas w Polsce maryjność. W każdym niemal domu znajduje się Jej wizerunek, ponieważ wierni upatrują Matkę Boską jako niosącą pomoc i obronę. Zauważmy, że większość polskich sanktuariów to właśnie sanktuaria maryjne. A jak pokazuje historia, opierając się na Maryi, człowiek wygrywa swoje życie.

Nasi Partnerzy polecają